Aktualności

REZOLUCJA PE W SPRAWIE CARBON BORDER ADJUSTMENT MECHANISM

10 marca 2020 r.  Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie podatku granicznego od emisji dwutlenku węgla – Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). Za podatkiem było 444 europosłów, przeciw 70, a wstrzymujących się od głosu 181 parlamentarzystów.  Do końca czerwca 2021 r. Komisja Europejska ma przedstawić szczegółowe propozycje funkcjonowania podatku, który ma zacząć obowiązywać od 2023 roku. CBAM ma chronić europejski przemysł przed utratą rynku, w tym takie branże jak produkcja cementu, stali, aluminium, rafinerii ropy naftowej, produkcji papieru, szkła oraz branży chemicznej i nawozowej.

Zdaniem europosłów podatek powinien obejmować energetyczne i energochłonne sektory przemysłu, w tym hutnictwo, które odpowiadają za 94 proc. unijnych emisji przemysłowych i nadal otrzymują znaczne ilości bezpłatnych uprawnień do emisji CO2.  Jednocześnie mechanizm powinien być zaprojektowany wyłącznie w celu realizacji celów klimatycznych i równych szans na świecie, a nie powinien być wykorzystywany jako narzędzie do wzmacniania protekcjonizmu.

– Wprowadzanie w Unii Europejskiej jakiegokolwiek granicznego podatku węglowego ma sens tylko i wyłącznie wtedy, gdy wyraźnie wzmocni on, w sytuacji wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu, istniejącą już ochronę naszego przemysłu, a nie osłabi ją. Chodzi o konkurencyjność również polskich firm na przykład z branży stalowej, nawozowej, aluminiowej, cementowej czy chemicznej, a więc o setki tysięcy miejsc pracy, o nowe inwestycje i rozwój naszych regionów, o sprawiedliwą społecznie transformację energetyczną, kluczową dla skutecznego przeciwdziałania zmianom klimatu – powiedział po głosowaniu europoseł, były premier i przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek.