Aktualności

INNOWACYJNA METODA PRODUKCJI STALI OPATENTOWANA!

Naukowcy z Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Metalurgii Żelaza  we współpracy z Politechniką Częstochowską  opracowali metodę produkcji stali z wykorzystaniem wodoru ograniczając liczbę kosztownych etapów pośrednich.

Opracowana przełomowa metoda otrzymywania wodoru może stanowić element procesu wytwarzania stali bezpośrednio z rud żelaza z wykorzystaniem tego gazu jako reduktora według sposobu opatentowanego w Łukasiewicz – Instytucie Metalurgii Żelaza. Zastosowanie nowatorskiej technologii pozwoli na znaczące ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery o 70 do nawet 100 procent w procesie produkcji stali.