Aktualności

WSPARCIE DLA JSW KOKS

10 marca br. zarząd JSW Koks otrzymał decyzję o wsparciu modernizacji baterii nr 4 w Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej. 

W lutym 2020 r. spółka JSW KOKS S.A. złożyła w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. list intencyjny,  zwracając się z prośbą o ocenę możliwości wsparcia w ramach pomocy publicznej w związku z planowaną realizacją zadania „modernizacja baterii koksowniczej nr 4 w koksowni Przyjaźń”.

Przyznane wsparcie zostało udzielone w oparciu o ustawę o wspieraniu nowych inwestycji (ustawa z 10 maja 2018 r.) w formie zwolnienia od podatku dochodowego.

Zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 czerwca 2014, § 3) dla projektów realizowanych na terenie województwa śląskiego wartość udzielonej pomocy publicznej może wynosić do 25 % kosztów kwalifikowalnych. Zgodnie z wytycznymi, (§ 6 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z 28 sierpnia 2018 r.) w przypadku przedmiotowego zadania maksymalna wartość pomocy regionalnej, którą można uzyskać bez notyfikacji Unii Europejskiej to 18 750 000 euro ze wszystkich źródeł finansowania w ramach pomocy publicznej.

Szacowana wysokość ulgi podatkowej przy uwzględnieniu pomocy publicznej dla projektu z innych źródeł może wynieść 13,9 mln euro. Decyzja o wsparciu udzielona jest na okres 10 lat – ulga podatkowa będzie wykorzystana po zakończeniu inwestycji, której dotyczy.