Aktualności,  Relacje

100 LAT AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ

19 października 2019 r. w Krakowie odbyły się główne uroczystości z okazji Jubileuszu 100-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. W bogatym programie do najważniejszych wydarzeń zwieńczających obchody należały: uroczyste posiedzenie Senatu z okazji Jubileuszu oraz 101. Inauguracji Roku Akademickiego, a także widowisko teatralno-muzyczne „Kids of Evolution”. W obchodach udział wzięli m.in.: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, Komisarz UE ds. Rynku Wewnętrznego i Przemysłu Elżbieta Bieńkowska, Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski, były przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009–2012, doktor honoris causa AGH prof. Jerzy Buzek oraz wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 8.30 w Kolegiacie Uniwersyteckiej św. Anny, gdzie społeczność akademicka zgromadziła się na mszy świętej, której przewodniczył metropolita krakowski ks. abp Marek Jędraszewski. Po mszy w kierunku Rynku Głównego wyruszył jubileuszowy pochód. W uroczystym orszaku, któremu towarzyszyła Orkiestra Reprezentacyjna AGH, wzięli udział rektorzy AGH, rektorzy uczelni polskich i zagranicznych, licznie zgromadzeni pracownicy uczelni, studenci i zaproszeni goście. Trasa pochodu wiodła ul. Szewską, przez Rynek Główny, ul. Wiślną, ul. Gołębią, aż do Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W gmachu tym, 20 października dokładnie 100 lat temu, odbyła się uroczystość z udziałem Marszałka Józefa Piłsudskiego, podczas której otwarto Akademię Górniczą.

Przemówienia okolicznościowe przed gmachem głównym UJ wygłosili rektor AGH prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka oraz rektor UJ prof. dr hab. med. Wojciech Nowak. Następnie uczestnicy uroczystości udali się do Centrum Kongresowego ICE Kraków, gdzie rozpoczęło się uroczyste posiedzenie Senatu Akademii Górniczo-Hutniczej.

Otwierając je rektor AGH prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka powiedział: Tegoroczna inauguracja jest szczególna i wyjątkowa – świętujemy bowiem setną rocznicę aktywnej działalności naszej uczelni. W ciągu minionego wieku realizowaliśmy z powodzeniem założenia misji uniwersytetu – kształcenie, badania naukowe, wychowanie młodzieży oraz współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zgodzie z zasadą społecznej odpowiedzialności. Jesteśmy dumni i zaszczyceni, że możemy dziś gościć tak wiele znamienitych osobistości z Polski i całego świata. Więź pomiędzy reprezentantami Akademii Górniczo-Hutniczej: studentami, pracownikami i absolwentami jest wyjątkowa. Wiele tysięcy osób związanych z naszą Alma Mater doskonale wie, że w moich słowach nie ma cienia przesady. Nasza uczelnia to bowiem nie tylko świetna jakość kształcenia, nowe inwestycje, nowoczesne laboratoria czy tysiące naukowych grantów i zleceń z przemysłu. Nie osiągnęlibyśmy tych sukcesów, gdyby nie wyjątkowi ludzie. (…) W 2013 r. obchodziliśmy setną rocznicę powołania Akademii Górniczej. Jej tworzenie było długim procesem, który rozpoczął się już w 1816 r., a zakończył właśnie 100 lat temu. (…) Oczekiwania wobec Akademii były bardzo duże. Odradzająca się gospodarka potrzebowała wsparcia dla rodzimego górnictwa i hutnictwa. 100 lat temu, około 300 młodych Polaków rocznie wyjeżdżało za granicę, aby zdobywać wiedzę górniczą. Władze Akademii Górniczej w tym bardzo trudnym okresie, krok po kroku realizowały swoje założenia – określając programy kształcenia, przygotowując plany inwestycyjne, a także przez lata poszerzając ofertę kształcenia.

Relację z uroczystości zamieszczamy w „MH” 44/45/2019.