Aktualności

EUROPA POD KRESKĄ, CHINY I ŚWIAT ZE SPORĄ DYNAMIKĄ

WorldSteel Association opublikowało prognozę na rok 2019 i 2020, z której wynika, że w roku bieżącym popyt na stal w samych Chinach wzrośnie o 7,8 proc. do 900 mln ton, a w świecie odnotujemy wzrost zapotrzebowania na stal na poziomie 0,2 proc. czyli około 875 mln ton. Jednak kraje wysokorozwinięte mogą zanotować niewielki spadek popytu na poziomie 0,1 proc.

Według prognoz rok 2020 ma przynieść w świecie odbicie i wzrost popytu na stal na poziomie 2,5 proc, głównie za sprawą wzrostów w gospodarkach wschodzących i rozwijających się. Te prognozy nie uwzględniają Chin, które mają w przyszłym roku zużyć tylko o 1 procent więcej stali aniżeli w roku bieżącym.

Tak więc w 2019 roku globalny popyt na stal wzrośnie o 3,9 proc. do 1,775 mln ton stali, a w 2020 o kolejne 1,7 proc. osiągając poziom 1,805 mln ton. Komentując prognozy przewodniczący Komisji Ekonomicznej World Steel Al Remeithi powiedział: Pomimo niepewnego otoczenia globalny popyt na stal napędzany jest przez kraje rozwijające się i wschodzące i będzie nadal rósł w 2019 roku, więcej aniżeli się tego spodziewaliśmy, głównie za sprawą Chin. W pozostałej części świata popyt w 2019 roku spowolnił ze względu na niepewność w handlu i napięcia geopolityczne, które obciążają inwestycje napędzające rynek. Popyt spadł w szczególności w przemyśle motoryzacyjnym. Pomimo pewnego spowolnienia utrzymany został trend w sektorze budowlanym.

Popyt na stal w Chinach w roku 2019 wykazuje wysoki wzrost, głównie ze względu na rozwijający się sektor budowalny, bo w przemyśle Państwo Środka odnotowuje znaczące spadki, głównie za sprawą wojny handlowej z USA. Jak podaje WorldSteel przemysł motoryzacyjny, który jest obok budowalnego bardzo ważną gałęzią gospodarki, zużywającą znaczące ilości stali maleje 13 miesiąc z rzędu.

Rynek nieruchomości natomiast kwitnie i napędza popyt, a to głównie za sprawą złagodzenia zasad kontroli oraz wprowadzeniu w kwietniu br. nowego prawa budowlanego. Szacuje się, że zwiększyło ono chłonność na stal w nowobudowanych budynkach mieszkalnych o około 5 proc. Eksperci zwracają uwagę, że końcówka roku i rok przyszły dla gospodarki Chin przyniesie pogorszenie i może doprowadzić do spadku PKB Do najniższego poziomu od 1992 roku.

Zapotrzebowanie na stal w krajach rozwiniętych w roku bieżącym znacznie osłabło i po 2018 roku, gdy odnotowano wzrost na poziomie 1,2 proc., może ono wykazać niewielki spadek 0,1 proc.

WoldSteel wskazuje jednak, że rok 2020 rok przyniesie odbudowanie rynku, a popyt na stal może według prognoz wzrosnąć o 0,6 proc. Kraje Unii Europejskiej odnotują w roku bieżącym spadek na poziomie 1,2 proc, a w roku przyszłym mogą osiągnąć wzrost 1,1 proc.