PPTMN – WSPÓŁRPACA NAUKI I PRZEMYSŁU DETERMINUJE INNOWACYJNOŚĆ BRAŻY

15 października br. w siedzibie Sieci Badawczej Łukasiewicz- Instytucie Metali Nieżelaznych w Gliwicach odbyło się spotkanie Polskiej Platformy Technologicznej Metali Nieżelaznych, która została powołana w celu zacieśnienia kontaktów pomiędzy nauką, a przemysłem.

Do najważniejszych zadań Polskiej Platformy Technologicznej Metali Nieżelaznych należy m.in. opracowanie projektów i programów badawczych w zakresie przemysłu metali nieżelaznych, współdziałanie w tworzeniu polityki naukowej i gospodarczej oraz rozwiązań legislacyjnych sprzyjających rozwojowi przemysłu metali nieżelaznych opracowanie perspektyw rozwoju przemysłu metali nieżelaznych, podnoszenie konkurencyjności polskiego przemysłu metali nieżelaznych, a także działania w kierunku pełnego powiązania programów rozwoju przedsiębiorstw z programami badań naukowych, aż do wdrożeń i komercjalizacji rozwiązań naukowo-technicznych.

Przybyłych na spotkanie powitała dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Metali Nieżelaznych dr inż. Barbara Juszczyk, która dokonała wprowadzenia do tematyki obrad przedstawiając „Nowe możliwości współpracy z przemysłem na tle utworzenia Sieci Badawczej Łukasiewicz”.

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ to projekt o ogromnym potencjale zrzeszający 38 instytutów naukowych w 7 klastrach badawczych: teleinformatyka, ekonomia, automatyka, biomedycyna, chemia, materiały, i wytwarzanie, w którym znajduje się Instytut Metali Nieżelaznych. Zatrudnia 8 tysięcy pracowników, z czego 4,5 to naukowcy i jest trzecią największą siecią badawczą w Europie z budżetem 1,3 mld złotych.

Platformy Technologiczne to wspólne przedsięwzięcie Komisji Europejskiej, przemysłu, instytucji naukowych i finansowych oraz społeczeństwa w celu opracowania strategii rozwojowych ważnych dla Europy sektorów gospodarki i przyszłościowych technologii. W Polsce w obszarze metali działają cztery Platformy Technologiczne: Surowców Mineralnych, Odlewnictwa, Stali i największa Metali Nieżelaznych – mówiła dyrektor Barbara Juszczyk, zwracając uwagę, że rolą platform jest stworzenie wspólnych obszarów i mechanizmów działań podmiotów będących członkami platform ukierunkowanych na tworzenie strategii dla poszczególnych gałęzi gospodarki oraz inicjowanie i realizacja kluczowych projektów naukowo-technologicznych, a także aktywne uczestnictwo w Programach Unii Europejskiej i strukturach Europejskich Platform Technologicznych.  (…)

Relacje ze spotkania znajdziesz w „MH”: 44/45/2019.