Aktualności

URATOWAĆ HUTĘ POKÓJ

Dziś w Katowicach odbędzie się pikieta, podczas której związkowcy i pracownicy Huty Pokój domagać się będę od właściciela – Węglokoksu działań naprawczych dla zakładu.

Trudna sytuacja huty ciągnie się od wielu lat. Od 2012 roku spółka odnotowuje ujemny wynik finansowy netto oraz stratę na poziomie operacyjnym. Skumulowana strata z tych lat wynosi obecnie ponad 170 milionów.

Przypomnijmy, że kilka dotychczasowych prób restrukturyzacji zakończyło się fiaskiem, a huta nadal ma problemy. Kolejne zarządy wprowadzały plany naprawcze, które nie dały pożądanych rezultatów. Jednak właściciel, którym jest Węglokoks nie poddaje się i próbuje ratować hutę.

Jak powiedział rzecznik prasowy Węglokoksu Paweł Cyz: Obecny zarząd Huty Pokój ma realny plan uratowania rentownych biznesów huty, jak i wielu miejsc pracy w Rudzie Śląskiej. Jako Węglokoks będziemy wspierać wszelkie czynności zmierzające do realizacji przedstawionego przez hutę planu, jeżeli on pozwoli na zaspokojenie wierzytelności Węglokoksu i będzie pozwalał osiągnąć dodatni wynik finansowy. Podejmowaliśmy działania ratunkowe, tworząc skład konsygnacyjny, czyli specjalny magazyn na terenie zakładu, na który kupowaliśmy przez ponad rok materiał wsadowy. To kolejnych ponad 50 zamrożonych milionów złotych. Trzeba zdać sobie sprawę, że są to przecież gigantyczne środki, które mogłyby pracować i generować zyski w innych branżach lub segmentach. Jako Węglokoks chcemy jednak Hutę Pokój ratować.