Aktualności

ŻĄDAMY DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH!

Panie premierze żądamy spełnienia obietnic! – taki napis widniał na jednym z banerów podczas pikiety pod siedziba Węglokoksu w Katowicach. Była to aluzja do obietnicy złożonej przez premiera Mateusza Morawieckiego, który w roku ubiegłym odwiedził hutę i obiecał jej pomóc.

W Katowicach manifestujący domagali się zapewnienia ciągłości produkcji. Jak powiedział przewodniczący Solidarności Huty Pokój Joachim Kuchta: Zapasy, jakie w tej chwili posiadamy, mogą wystarczyć zaledwie na dwa tygodnie. A co dalej? Obawiamy się najgorszego. Nie tak dawno sam premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty nazwał nas perełką polskiego hutnictwa. Mamy więc nadzieję, że decyzje w naszej sprawie zapadną na szczeblach centralnych, bo jeżeli po dzisiejszej pikiecie nie rozpoczną się konkretne prace mające na celu uzdrowić sytuację huty, będą kolejne protesty, włącznie z wyjazdem do Warszawy.

Więcej na temat pikiety i problemów huty w „MH” 32/33 2019