Aktualności

POLSKI RYNEK PRACY SIĘ ZMIENIŁ.

ZMIENIĆ SIĘ MUSZĄ RÓWNIEŻ JEGO AKTORZY.  

Zakończył się projekt Zwiększenie świadomości na temat działań antydyskryminacyjnych
w sektorze przemysłowym: Uchodźcy z Ukrainy
, realizowany przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. we współpracy z Małopolskim Związkiem Pracodawców Lewiatan. Była to już druga edycja projektu, w ramach którego związkowcy i pracodawcy podejmowali temat równego traktowania na rynku pracy. Jak wskazuje tytuł, tym razem tematem przewodnim była sytuacja Ukrainek i Ukraińców
z doświadczeniem uchodźczym.

Projekt rozpoczął się wiosną 2023 roku konferencją inauguracyjną adresowaną do osób reprezentujących organizacje pracodawców, związki zawodowe oraz instytucje rynku pracy.
Wśród gości nie zabrakło również przedstawicieli środowisk ukraińskich. W ramach przedsięwzięcia zrealizowano również badanie sytuacji zawodowej pracowników i pracownic krakowskiej huty oraz cykl szkoleń dla osób zrzeszonych w związkach zawodowych oraz organizacjach pracodawców. Produktem końcowym projektu jest z kolei dokument Różnorodność. Równość. Sprawiedliwość. Jak budować przyjazne i różnorodne miejsca pracy w przemyśle i sektorze produkcyjnym?  Dokument ten to zestawienie dobrych praktyk i rekomendacji skierowanych do wszystkich chcących zwiększyć efektywność polityki antydyskryminacyjnej w swojej organizacji.

Główne wniosku z projektu zamknięto w tytule tego artykułu. Polski rynek pracy w ostatnich latach diametralnie się zmienił, a przyjazd Ukrainek i Ukraińców uciekających przez rosyjską agresją tylko przyspieszył zmianę, którą obserwowaliśmy od kilku lat. Nie jesteśmy już homogenicznym społeczeństwem składającym się niemal wyłącznie z Polek i Polaków. Różnorodne kulturowo stają się również nasze organizacje i miejsca pracy. Zmiana ta jest oczywiście odpowiedzią na starzenie się polskiego społeczeństwa i może przynieść wiele korzyści od zapełnienia luki pracowniczej zaczynając a na wzroście innowacyjności
i konkurencyjności kończąc. Korzyści te nie pojawią się jednak automatycznie. By czerpać
z uroków wielokulturowości potrzebujemy po pierwsze mądrej polityki migracyjnej kraju, po drugie – wzmacniania otwartości i rozwoju kompetencji kulturowych wśród polskich pracowników. Kończący się projekt pokazał, że co najmniej to drugie jest w zasięgu ręki – wystarczy zaledwie kilka spotkań warsztatowych by osłabić uprzedzenia i zastąpić je empatią, otwartością i ciekawością.