Aktualności

ZACZNIJ OD POSTAW!

O FUNDAMENTACH SKUTECZNEJ POLITYKI RÓWNOŚCIOWEJ.

Efektywne przeciwdziałanie dyskryminacji to w dzisiejszych czasach „must have” każdej szanującej się organizacji. Wielu specjalistów zajmujących się polityką równościową głowi się zatem nad tym, jakie działania najskuteczniej przekładają się na realną inkluzywność
w zakładzie pracy. Odpowiedź jest w gruncie rzeczy prosta. Zacząć trzeba od podstaw,
a w zasadzie od postaw! 

Mechanizmy dyskryminacji są głęboko zakorzenione w nieświadomych procesach napędzanych przez stereotypy i uprzedzenia. Aby zatrzymać działanie tych mechanizmów trzeba te procesy wyciągnąć na światło dzienne, przedyskutować ich przyczyny i skutki
i wreszcie – zastąpić je nowymi wzorcami reagowania bazującymi na szacunku i otwartości. To właśnie nazywamy pracą na postawach lub kształtowaniem postaw. Działania takie prowadzić możemy na klika sposobów.

Najskuteczniejszym z nich będą treningi zmiany postaw i warsztaty antydyskryminacyjne. Warunkiem powodzenia tego typu szkoleń jest to, by były one prowadzone na żywo
i w niewielkich grupach. Taka formuła zapewnia komfortową dla uczestników atmosferę pracy oraz umożliwia prowadzenie pogłębionych dyskusji i zastosowanie ćwiczeń praktycznych. Ważne będzie też doświadczenie i styl pracy trenerów oraz dobrowolność uczestnictwa. Efekty, które osiągniemy podczas tego typu sesji treningowych mogą być wzmacnianie krótszymi, uzupełniającymi szkoleniami np. z zakresu prawa pracy, BHP, zdrowia itp..

Ważnym narzędziem wspierającym zmianę postaw będą również kampanie edukacyjne skierowane do wszystkich pracowników i pracownic, wplatanie elementów równościowych do ogólnozakładowych wydarzeń lub uroczystości, a także jednoznaczne i afirmujące postawy liderek i liderów. Ważne jest jednak to, by procesy takie były spójne z kulturą firmy
i opracowane w ścisłej współpracy ze specjalistkami z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej.

Potwierdzeniem skuteczności opisanych metod, w szczególności treningów zmiany postaw, jest kończący się projekt Zwiększenie świadomości na temat działań antydyskryminacyjnych w sektorze przemysłowym, realizowany przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. we współpracy z Małopolskim Związkiem Pracodawców Lewiatan. Warsztaty i szkolenia prowadzone podczas projektu jednoznacznie pokazały, że w bezpiecznej atmosferze da się poruszyć wszelkie tematy, a pogłębione dyskusje prowadzić mogą do znaczących zmian nastawiania i przekonań. Zmian, dodajmy dla pewności, na lepsze!