Aktualności

STABILNA PRODUKCJA I DOBRE WYNIKI W KGHM

Po 9 miesiącach 2020 r. Grupa Kapitałowa KGHM zanotowała wzrost EBITDA o 306 mln zł do poziomu 4 418 mln zł, co jest zasługą przede wszystkim KGHM Polska Miedź SA – wzrost o 184 mln złotych (o 6 proc.) i Sierra Gorda o 257 mln złotych (o49 proc.).

Przychody KGHM Polska Miedź S.A. za 9 miesięcy 13 360 mln zł, co oznacza 2 proc. wzrost w porównaniu do tego samego okresu 2019 r.

Sierra Gorda zanotowała dwa razy wyższą EBITDA w stosunku do III kwartału 2019 r. i jest to najwyższy taki wynik w historii tej kopalni – podkreśliła spółka. Również KGHM International wykazał 30 proc. wyższą EBITDA w porównaniu do III kwartału 2019 r.

Produkcja miedzi płatnej Grupy Kapitałowej była niższa niż w okresie pierwszych trzech kwartałów 2019 r. i wyniosła 521 tys. ton. Jak czytamy w komunikacie mniejsza produkcja jest podyktowana ograniczoną podażą złomów miedzi w I półroczu br. oraz postojem remontowym Huty Miedzi Głogów I.

Produkcja miedzi w kopalni Sierra Gorda wzrosła o 35 proc. w wyniku eksploatacji rudy o wyższej zawartości metalu oraz większego wydobycia.

Jak podkreśla zarząd miedziowej spółki dużym sukcesem jest również brak przestojów produkcyjnych związanych z pandemia Covid 19.

Spółka zaznacza również, że skutki spadku cen metali w pierwszych miesiącach 2020 r. w znacznym stopniu zostały ograniczone w wyniku osłabienia złotego oraz systematycznie prowadzonej polityce zabezpieczeń. Spółka konsekwentnie realizuje strategię, która zakłada utrzymanie stabilnego poziomu produkcji z aktywów krajowych i zagranicznych oraz poziomu kosztów gwarantujących bezpieczeństwo finansowe i bezpieczeństwo pracy.