Aktualności

POROZUMIENIE W ARCELORMITTAL POLAND

ArcelorMittal Poland poinformował, iż podpisał z organizacjami związkowymi z Krakowa porozumienie dotyczące rozwiązań dla pracowników dotkniętych zamknięciem wielkiego pieca i stalowni.
– Jako jeden z największych pracodawców w Krakowie zawsze czuliśmy się odpowiedzialni za naszą załogę. Tak jest i teraz. Naszym celem od początku było zapewnienie jak największej liczby miejsc pracy pracownikom wielkiego pieca i stalowni – mówi prezes zarządu Sanjay Samaddar dziękując stronie społecznej za otwartość i dialog, dzięki któremu udało się dojść do kompromisu w stosunkowo krótkim czasie.

Z grupy 1200 pracowników części surowcowej krakowskiego oddziału do tej pory ok. 550 osób znalazło zatrudnienie w innych zakładach spółki, przeszło na emeryturę lub wybrało karierę poza firmą. Potrzebne były zatem rozwiązania dla 650 osób.
Szczegóły uzgodnionych rozwiązań:
• Część pracowników świadczy pracę również w innych zakładach poza wielkim piecem
i stalownią. Zakładamy, że wielu z nich będzie kontynuowało obecne zadania.
• Niektóre osoby pozostają przy instalacjach wielkiego pieca i stalowni – zajmują się pracami, które krakowska huta wykonuje na rzecz Dąbrowy Górniczej.
• Jest również grupa pracowników, która przejdzie na emeryturę.
• Kolejna grupa pracowników to osoby, które niebawem nabędą uprawnienia emerytalne. Dla nich z naszymi partnerami społecznymi uzgodniliśmy pakiety odejść przedemerytalnych. Będą z nich mogli skorzystać również pracownicy innych zakładów w krakowskiej hucie (walcownie, koksownia), którym do emerytury pozostało 12 miesięcy.
• Dla dużej części pracowników wielkiego pieca i stalowni spółka zidentyfikowała dodatkowe miejsca pracy w zakładach ArcelorMittal Poland oraz spółkach zależnych w Krakowie (np.
w Kolpremie czy ArcelorMittal Refractories).

– Zdajemy sobie sprawę z tego, że preferowanym przez naszych pracowników miejscem pracy jest Kraków, ale prowadzimy także rekrutacje w naszych zakładach w województwie śląskim i tam również będziemy im proponowali zatrudnienie. W przypadku rekrutacji w Krakowie pracownicy dojeżdżający do naszych zakładów w województwie śląskim będą mieli w nich pierwszeństwo. Wiemy, że czas potrzebny na dojazd oznacza dłuższy pobyt poza domem, dlatego tym pracownikom będziemy wypłacali dodatkową kwotę za ten wysiłek,
a także zapewnimy transport – wyjaśnia prezes Sanjay Samaddar.


Pracownikom obejmującym nowe stanowiska w innym zakładzie lub w spółce zależnej niezależnie od lokalizacji, ArcelorMittal Poland gwarantuje utrzymanie płacy zasadniczej na niezmienionym poziomie.