WIELU ZAINTERESOWANYCH – NIKT NIE ZŁOŻYŁ OFERTY ZAKUPU HUTY CZĘSTOCHOWA

29 maja br. minął termin składania ofert zakupu majątku ISD Huty Częstochowa. Wśród potencjalnych zainteresowanych było kilka firm z branży stalowej, w tym Metinvest B.V. z Holandii. spółka należąca do grypy Rinata Achmetowa, która złożyła 9 kwietnia do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zapytanie o koncentrację. Hutą zainteresowany był również Cognor, który już w roku ubiegłym starał się o dzierżawę majątku. Według nieoficjalnych doniesień medialnych badanie przeprowadził również Weglokoks i inne spółki branży stalowej. W sumie było ich aż 8. Mimo dużego zainteresowania oferty zakupu nikt nie złożył.


Nasuwa się pytanie czy jest to gra o obniżenie ceny w drugim przetargu czy rzeczywista reakcja rynku na obecną sytuację i stan huty w Częstochowie. Wszystko rozstrzygnie się 3 czerwca gdy sąd zdecyduje o dalszym losie zakładu, obecnie dzierżawionego przez Sunnigwell International Polska od września ubiegłego roku.

Przypomnijmy, że 3 kwietnia br. sąd gospodarczy zatwierdził warunki sprzedaży majątku Huty Częstochowa w upadłości za cenę wywoławczą 250 mln zł. Prawo jej pierwokupu ma obecny dzierżawca, który czeka na rozwój sytuacji. Po ogłoszeniu przetargu prezes Cognora Przemysław Sztuczkowski oficjalnie wyraził opinię, że cena wywoławcza jest za wysoka. Niedawno na łamach wnp.pl prezes stwierdził: Pandemia już uderza w rynek. Niektóre aspekty tego uderzenia odczujemy zapewne z opóźnieniem. Przecież, przykładowo, mniej o 40 proc. wniosków o kredyty hipoteczne to mniej budów jesienią. Opóźnienia w pracy różnych urzędów będą się też przekładać na ślimaczenie się inwestycji infrastrukturalnych.

Zainteresowany nabyciem huty był podobno też Węglokoks, choć nikt z zarządu katowickiej spółki tego nie potwierdził. Od kilku lat spółka poszukuje stalowni, by móc produkować wsad dla swoich hut: Pokój i Łabędy oraz Walcowni Blach Grubych Batory.

1200 osobowa załoga Huty Częstochowa ma zapewnioną prace do września 2020 roku kiedy to kończy się umowa dzierżawy z Sunnigwell International Polska. Jej prezes Marek Frydrych wielokrotnie przekonywał na łamach „MH”, że jest nadal zainteresowany zakupem huty i czeka na decyzje sądu i syndyka.