Aktualności

PODPISANO POROZUMIENIE POSTOJOWE W ARCELORMITTAL POLAND

Związki zawodowe uzgodniły z zarządem ArcelorMittal Poland, że przestój ekonomiczny w koncernie zostanie wprowadzony 1 maja i potrwa trzy, a nie pięć miesięcy, jak wcześniej planowano. W tym czasie pracownicy sześciu hut i koksowni otrzymają od 60 do 80 proc. wynagrodzenia. Początkowo ArcelorMittal Poland zamierzał wprowadzić postojowe na  pięć miesięcy  i obniżyć wynagrodzenia pracowników do 50 proc.

Jak podkreślają liderzy związkowi była to trudna decyzja podyktowana troską o przyszłość firmy i los tysięcy w niej zatrudnionych. Krzysztof Wójcik przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników ArcelorMittal Poland w Krakowie, jeden z sygnatariuszy porozumienia powiedział: Związki nie są zadowolone z końcowego jego kształtu. Trzeba pamiętać, że obecna trudna sytuacja na rynku negatywnie wpływa na wyniki spółki, a przedstawione przez zarząd dane dotyczące zamówień pokazują, że sprzedaż spada.

Dzięki temu porozumieniu ArcelorMittal Poland może skorzystać z rządowego programu tarczy antykryzysowej. – Zdajemy sobie sprawę, że ludzie, którzy będą na długich urlopach postojowych (powyżej 40 dni) mogą w konsekwencji otrzymać 60 proc. wynagrodzenia i będzie to dla nich bardzo bolesne. Mamy nadzieję, że rotacja pracowników na urlopach postojowych spowoduje, że spadek wynagrodzeń zostanie rozłożony na wszystkich zatrudnionych, co może uchronić wiele osób od tego maksymalnego ograniczenia plac.

Przyjęte rozwiązanie ma jednak pomóc uratować miejsca pracy. Nie wiadomo jakby zachował się pracodawca i czy nie doszłoby do zwolnień, gdybyśmy nie podpisali tego porozumienia. Zanim podjęliśmy ostateczną decyzję uzyskaliśmy opinię pozostałych związków zawodowych. W większości ich przedstawiciele opowiedzieli się za podpisaniem dokumentu. Mam nadzieję, że szybko wyjdziemy z tego kryzysu i wrócimy do codziennej normalnej pracy – dodaje przewodniczący.

Pierwszym zakładem koncernu w Polsce, który odczuł skutki pandemii koronawirusa jest koksownia w Zdzieszowicach gdzie wyłączono dwie z sześciu baterii koksowniczych. Licząc się z czasowymi problemami zarząd ArcelorMittal Poland przedstawił związkom zawodowym projekt porozumienia w sprawie wprowadzenia w koncernie od 1 maja do 27 września tzw. urlopów postojowych i pracy na część etatu. Po trudnych negocjacjach trzy reprezentatywne organizacje związkowe: Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników ArcelorMittal Poland w Krakowie i Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A w dniu 29 kwietnia podpisały porozumienie.