2,5 MILIARDA DOLARÓW STRATY ARCELORMITTAL

ArcelorMittal poinformował, że w roku ubiegłym zanotował stratę w wysokości 2,5 mld dol. Ponad 70 proc. tej sumy spółka straciła w IV kwartale 2019 roku.

W samym IV kwartale największy producent stali na świecie odnotował stratę netto w wysokości 1,88 mld dol., podczas gdy rok wcześniej w analogicznym okresie wypracował zysk w wysokości 1,19 mld dol. Co więcej, strata w czwartym kwartale wzrosła również w porównaniu do trzeciego kwartału, kiedy to wyniosła 539 milionów dol.

Sytuacja finansowa mogła być jeszcze gorsza, gdyby nie spadek cen rudy żelaza, co w części zrekompensowało spadek cen wyrobów stalowych.

W 2018 roku ArcelorMittal wypracował zysk w wysokości 5,1 mld dol.

Firma stwierdziła, że na słabe wyniki wpływ oprócz otoczenia rynkowego (m.in. spowolnienia gospodarczego na wielu rynkach), miała amortyzacja oraz pozycje nadzwyczajne. 

– Rok 2019 był bardzo trudny, co wyraźnie przełożyło się na znacznie niższą rentowność – powiedział prezes Lakshmi Mittal. Zaznaczył jednak, że saldo gotówkowe grupy pozostało silne i pomogło obniżyć zadłużenie netto do możliwie najniższego poziomu. 

Spółka zakończyła rok zadłużeniem brutto w wysokości 14,3 mld dol. i netto w wysokości 9,3 mld dol. (wartości najniższe od czasu fuzji Mittala z Arcelorem). Docelowo koncern chce osiągnąć poziom zadłużenia netto w wysokości 7 mld dol. na koniec roku 2020.