TRUDNY ROK ARCELORMITTAL

Komentarz Lakshmiego N. Mittala, prezesa i dyrektora generalnego ArcelorMittal:

 Rok 2019 był bardzo trudny, na co wyraźnie wskazuje ograniczona rentowność. Generowane środki finansowe pozostają jednak na wysokim poziomie, co umożliwiło ograniczenie zadłużenia netto do najniższego w historii poziomu. To z kolei pokazuje wpływ Planu Działań2020, którego celem jest umożliwienie spółce ArcelorMittal generowania dodatnich przepływów finansowych na wszystkich etapach cyklu produkcji stali. W roku bieżącym przewidujemy dalsze ograniczenie zadłużenia.

 Mocny bilans i osiągnięcie docelowego poziomu zadłużenia netto to priorytet spółki ArcelorMittal. Po zakupie spółki Essar Steel India we współpracy z Nippon Steel zapewniliśmy Grupie nowe możliwości na szybko rozwijającym się rynku indyjskim. Przynosi to odpowiednie rezultaty, zapewniając jednocześnie istotne możliwości w obszarze terenów poprzemysłowych, przy jednoczesnych ambicjach kraju do potrojenia poziomu produkcji surowej stali w kolejnych dziesięciu latach.” „Ponadto realizujemy dalsze inwestycje strategiczne w badania i rozwój, w tym niskoemisyjne procesy produkcji stali oraz niskoemisyjne gatunki stali. Przemysł stalowy ma ogromny potencjał, by ograniczyć poziom emisji dwutlenku węgla, istotne znaczenie będzie miała jednak nowa polityka. W tym zakresie motywujące jest stanowisko przyjęte przez nową Komisję Europejską, w tym jej poparcie dla systemu wyrównawczego.

„Choć warunki rynkowe pozostają trudne, widoczne są pewne wczesne, pozytywne sygnały poprawy, w szczególności na kluczowych dla nas rynkach w USA, Europie i Brazylii. Przy poziomie zapasów na bardzo niskim poziomie po okresie ich ograniczania widoczny jest powrót klientów na rynek, co sprzyja wzrostowi cen.”