Aktualności

HUTNICZA SOLIDARNOŚC APELUJE O ŚRODKI DLA PRZEMYSŁU ENERGOCHŁONNEGO

Krajowa Sekcja Hutnictwa NSZZ ,,Solidarność” zaapelowała do Didiera Reyndersa, komisaerza ds. konkurencji i ds. wymiaru sprawiedliwości o odblokowanie wsparcia polskiego przemysłu energochłonnego zgodnego z Komunikatem Komisji Europejskiej wdrażającym „Tymczasowe ramy kryzysowe i przejściowe (TCTF) w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy”.

W liście do komisarza Andrzej Karol przewodniczący Krajowej Sekcji Hutnictwa NSZZ „Solidarność” pisze, że „ Reprezentując pracowników zatrudnionych w polskim przemyśle, jesteśmy bardzo zaniepokojeni pogarszającą się kondycją finansową przemysłu energochłonnego oraz ryzykiem fali zwolnień. W związku z trudną sytuacją przemysłu, apelujemy o jak najszybsze wydanie decyzji akceptującej program wsparcia związany z kryzysem energetycznym wywołanym przez działania Rosji i wojną w Ukrainie zapowiedzianej przez polski rząd w sierpniu 2023 r. Program ten, bazujący na unijnych ,,Tymczasowych kryzysowych i przejściowych ramach środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy” (TCTF) uzyskał już akceptację Komisji Europejskiej w 2022 r. i żądamy jego przedłużenia na rok 2023.

Sytuacja polskiego przemysłu jest krytyczna. Wysokie. ceny energii i spowolnienie gospodarcze przekłada się na zagrożenie płynności firm. Każdy kolejny miesiąc zwłoki w wypłacie wsparcia zwiększa zagrożenie utraty miejsc pracy, a nawet całkowitego zamknięcia zakładów.

Blokowanie polskiego programu, podczas gdy w tym samym czasie mogą z niego korzystać firmy w sąsiednich krajach Unii Europejskiej, np. Czech i Niemiec jest niedopuszczalne, prowadzi do istotnego pogorszenia konkurencyjności Polski w bardzo trudnej sytuacji wysokich cen energii oraz do złamania zasad wspólnego rynku. Broniąc praw i interesów polskich pracowników oraz zakładów przemysłowych, nie godzimy się na taką dyskryminację.