Aktualności

STALOWNIA, WALCOWNIA, SMR CZYLI…

… nowoczesny zakład hutniczy zaprojektowany i skonstruowany z wykorzystaniem mechanizmów produkcji energii elektrycznej, które pozwolą obniżyć koszty funkcjonowania. Tak plany Ministerstwa Aktywów Państwowych przedstawił podczas Europejskiego Kongresu Stalowego wiceminister Marek Wesoły. Według jego zapowiedzi już na przełomie 2023/2024 będzie gotowa dokumentacja dla potrzeb przetargu na planowaną stalownie w Rudzie Śląskiej.

Wśród analizowanych scenariuszy zasilania zakładu mającego wytwarzać około 1 mln ton stali w piecach elektrycznych, jest zastosowanie małego reaktora modułowego SMR lub jednej z czystych technologii węglowych – zgazowanie węgla dla potrzeb produkcji albo CCS – czyli wychwytywanie i magazynowanie CO2.

– Węglokoks wykonał i cały czas wykonuje potężną pracę, jesteśmy już naprawdę mocno zaawansowani. Myślę, że w końcówce tego roku lub na początku przyszłego będziemy mieli dokumentację, czyli założenia, które będą podstawą rozpisania przetargu na projekt budowlany – powiedział Marek Wesoły, dodając, że ta inwestycja w Rudzie Śląskiej będzie sygnałem dla całej krajowej branży stalowej, że jeżeli państwo angażuje się w takie przedsięwzięcia, to z pewnością “będziemy grać w jednej drużynie, będziemy bronić interesu przemysłu stalowego, również tego w rękach prywatnych, bo sami będziemy mieć w tym interes”.