Aktualności

ZM ROPCZYCE – DOBRE WYNIKI POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH

Zakłady Magnezytowe “Ropczyce” zanotowały po pierwszych 6 miesiącach 2023 roku 267,5 mln złotych przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 13,2 proc. pomimo bardzo trudnej sytuacji na rynku hutniczym. Zysk operacyjny spółki wyniósł 36,97 mln złotych ( wzrost o 41,7 proc. rok do roku), EBITDA wyniosła 44,31 mln złotych ( wzrost o 36,6 proc.) a zysk netto spadła o 2,8 proc. do poziomu 21,17 mln złotych.

Po bardzo obiecującym i historycznie rekordowym pierwszym kwartale br., w którym wysokie obroty były efektem zamówień składanych przez klientów z wielomiesięcznym wyprzedzeniem, a więc jeszcze w okresie wysokiego ożywienia gospodarczego w Europie, w drugim kwartale br. nastąpiło gwałtowne pogorszenie koniunktury w obsługiwanych przez nas branżach. Na sięgające kilkadziesiąt procent spadki produkcji hutnictwa europejskiego, zawirowania w branżach producentów cementu czy wapna nałożyły się problemy w postaci wysokiego poziomu zapasów wyrobów ogniotrwałych u naszych klientów. Zjawiskom tym towarzyszył znacznie zwiększony po okresie pandemii poziom konkurencji ze strony dostawców azjatyckich. To dodatkowo wywołało istotną presję cenową na rynku wyrobów ogniotrwałych. Stanęliśmy więc w obliczu diametralnie odmiennych wyzwań niż te, z którymi mieliśmy do czynienia w ciągu ostatnich dwóch lat. Wiodącym czynnikiem w zakresie budowania pozycji rynkowej stała się konkurencyjność oferty nie tylko w zakresie jakościowym i logistycznym, ale przede wszystkim cenowym. W tej sytuacji nie było więc warunków do uzyskania w drugim kwartale br. tak wysokich obrotów jak w poprzednich miesiącach. Jednak w kontekście ogólnej sytuacji innych europejskich producentów materiałów ogniotrwałych uzyskane wyniki traktuję jako pozytywne – powiedział Józef Siwiec, prezes zarządu ZM “Ropczyce”.

Oprócz czynników rynkowych, negatywny wpływ na wynik finansowy w II kwartale miały koszty finansowe związane z finansowaniem bankowym oraz poziomem różnic kursowych, związanych z umocnieniem złotówki. Ze względu na specyfikę działalności naszej Spółki i duży udział sprzedaży eksportowej, umacnianie się polskiej waluty wpływa bezpośrednio niekorzystnie na poziom bieżących przychodów ze sprzedaży, natomiast jego pozytywny wpływ na poziom kosztów jest widoczny z opóźnieniem ze względu na cykl produkcyjny oraz poziom posiadanych przez nas zapasów – dodał prezes.