SŁABY IV KWARTAŁ WPŁYNIE NA WYNIKI ROKU 2022

Stalprofil opublikował szacunkowe wyniki finansowe za IV kwartał 2022 roku. Wynika z nich, że był to dla spółki trudny czas, ze względu na mocne spadki cen wyrobów hutniczych, które w grudniu były niższe o połowę aniżeli wiosna ubiegłego roku.

Jak czytamy w komunikacie spółki obserwowany w ostatnim kwartale roku „spadek popytu, poparty niską skłonnością do gromadzenia zapasów ze strony dystrybutorów i konsumentów stali, był główną przyczyną spadku cen wyrobów hutniczych. Na koniec grudnia 2022 r. ceny większości wyrobów hutniczych były niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, notując jednocześnie około 50 proc. spadek w porównaniu ze szczytem cenowym, który miał miejsce na rynku stali w marcu 2022 roku”.

W ostatnim kwartale 2022 roku Stalprofil osiągnął przychody na poziomie 294,315 mln złotych, co oznacza spadek rok do roku o 12 proc. Gorzej wygląda zysk brutto, który wyniósł 414 tys. złotych, co oznacza spadek o 99 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku 2021. Wyniki EBITDA (zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację) był już ujemny i wyniósł – 8,329 mln złotych (- 124 proc.) Duży spadek spółka zaliczyła na wyniku netto (spadek o 122 proc.). Strata na tym poziomie wyniosła 5,915 mln zł, co jak czytamy „było wynikiem spadku rynkowych cen stali. Korekta wynikająca z aktualizacji „wartości zapasów wyrobów hutniczych (towarów) do ich bieżącej wartości rynkowej” to 13,199 mln zł.

Wstępne wyniki za cały 2022 rok wyglądają lepiej, choć zysk netto jest o 39 proc. niższy niż w 2021 roku i wynosi 64,903 mln złotych, a EBITDA 81,226 mln złotych ( spadek o 40 proc.).

Pozytywny trend widoczny w jawnym zużyciu stali w 2021 r. zakończył się w drugim kwartale 2022 r., przede wszystkim ze względu na skutki wojny na Ukrainie, słabe perspektywy popytu oraz poważne wzrosty cen energii i kosztów produkcji, dotykające producentów i konsumentów stali. Rynek stali odczuł także regres w inwestycjach infrastrukturalnych, które na koniec 2022 roku w widoczny sposób wyhamowały” – wyjaśnia Stalprofil.