NOWOROCZNE SPOTKANIE KOMISJI HISTORII SITPH

17 stycznia w Domu Technika NOT w Katowicach odbyło się tradycyjne spotkanie noworoczne członków Komisji Historii Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego.

Przybyłych serdecznie powitał przewodniczący Tadeusz Szynalski, który wyraził radość z możliwości spotkania po przerwie związanej z pandemią. Wśród zaproszonych gości byli m.in.: przewodniczący Rady Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej Stefan Dzienniak, prezes Izby Mirosław Motyka. Uczestnicy uczcili minutą ciszy pamięć ludzi hutnictwa, którzy odeszli na wieczną wartę.

Referat podsumowujący rok 2022 w hutnictwie i koksownictwie przedstawił Cezary Miłoś, który w sposób syntetyczny omówił zarówno sytuację rynkową jak i prowadzone w roku ubiegłym najważniejsze inwestycje.

Następnie Ewa Grzegorzak- Łoposzko zaprezentowała kilka przykładów ponownego przywrócenia do życia zabytkowych budowli. Zaapelowała o zgłaszanie pomysłów na zagospodarowanie parowozowni w Katowicach.

Relacje ze spotkania zamieścimy w najbliższym numerze „MH”.