Aktualności

JSW KOKS URUCHAMIA ZNISZCZONE WYBUCHEM PRZENOŚNIKI TAŚMOWE

5 stycznia br. w Koksowni Przyjaźń uruchomiony został ciąg przenośników taśmowych w ramach testów związanych z intensywnymi pracami odtworzeniowymi. Są to przenośniki, które uległy uszkodzeniu w wyniku zdarzenia z 22 września.

Obecnie trwają prace regulacyjne i uzbrajanie przenośników w system blokad własnych i blokad wzajemnych. Zakłada się, że czynności te pozwolą na uruchomienie podstawowej nitki nawęglania w sposób ciągły już w tym tygodniu;  zakładamy przy tym całkowitą rezygnację z transportu samochodowego węgla. Uruchomienie przenośników spowoduje też poprawę warunków pracy.

Warto podkreślić, że przywracanie uszkodzonej infrastruktury następuje szybciej niż zakładaliśmy.  O dalszych postępach prac będziemy informować na bieżąco – czytamy w komunikacie spółki.