AktualnościNASZA ROZMOWA

COGNOR AMBITNIE PATRZY W PRZYSZŁOŚĆ

Prezes Przemysław Sztuczkowski.

ROZMOWA MH Z PRZEMYSŁAWEM SZTUCZKOWSKIM PREZESEM ZARZĄDU COGNOR HOLDING

MH: Odczuwalne spowolnienie na rynku stali mogłoby się wydawać złym okresem na realizacje inwestycji w hutnictwie. Jednak Cognor nie patrząc na przeciwności rynkowe modernizuje stalownię w Ferrostalu Łabędy. Dlaczego właśnie teraz? Czy to celowa strategia i jakie będą jej efekty?

P. Sztuczkowski: Tak. Modernizacja stalowni oznacza konieczność dłuższego postoju, niezbędnego, aby móc przeprowadzić zaplanowane prace. Postój ten lepiej zrealizować w okresie zmniejszonego zapotrzebowania na wyroby stalowe. Ponadto chcieliśmy skonsumować mocno sprzyjającą we wcześniejszym okresie koniunkturę, która pozwoliła zgromadzić niezbędne środki na przeprowadzenie inwestycji zarówno w Gliwicach jak i innych spółkach naszej Grupy.

Nowy piec w stalowni zwiększa znacząco nasze możliwości produkcyjne, jednak, aby móc je w pełni wykorzystać musimy jeszcze zrealizować niezbędne prace w obrębie instalacji ciągłego odlewania stali. Bezwzględnie dodamy czwartą żyłę do COS-u, ponieważ nasz nowy piec łukowy po modernizacji jest „za szybki” w stosunku do instalacji ciągłego odlewania.

Jesteśmy na końcowym etapie, zbierania ofert od potencjalnych dostawców niezbędnego wyposażenia, który ma się zakończyć w pierwszych miesiącach roku. Mam nadzieję, że przystąpimy jak najszybciej do rozbudowy naszego COS-u. Maksymalny poziom produkcyjny stalowni po kompleksowym zakończeniu prac, według naszych obliczeń, osiągnie niemal 700 000 ton stali rocznie.

Oczywiście, nowy piec przyczynia się także do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej. Myślę, że sprawność energetyczna będzie większa między innymi za sprawą nowej stacji SVC, czyli nowej stacji mocy biernej, która składa się z bardzo nowoczesnych urządzeń.

Trwa rozruch nowego pieca łukowego w gliwickim Ferrostalu Łabędy.

MH: Jakie nowinki technologiczne zostały zastosowane w nowym piecu łukowym?

P. Sztuczkowski: Niewątpliwie na uwagę zasługuje SlagDoor, czyli nowoczesne rozwiązanie okna roboczego, które oferuje między innymi czyszczenie progu z żużla czy też możliwość przesuwania zalegającego w rejonie okna roboczego złomu. Jest to jedno z trzech tego typu rozwiązań na świecie dostarczonych przez firmę Sarralle i obecnie najnowocześniejsze. Interesującym jest także automatyczny otwór spustowy z systemem kamer.

MH: Wraz z modernizacją stalowni postanowiliście zbudować nową odpylnię. Czy zatem realizacja inwestycji niesie także korzyści dla środowiska naturalnego i otoczenia firmy?

P. Sztuczkowski: Ochrona środowiska naturalnego jak i poprawa środowiska pracy naszych pracowników jest dla nas bardzo ważna. Dlatego też dokonaliśmy przewymiarowania odpylni, która jest teraz przystosowana na produkcję nawet 1,2 mln ton stali. Mamy dwie równolegle działające odpylnie, co ma skutkować mniejszą emisją wszystkich zanieczyszczeń podczas procesów produkcyjnych. Według założeń będzie to zdecydowana poprawa.

Ponadto realizujemy naszą strategię Cognor Go Green i instalujemy fotowoltaikę. Od marca będziemy mieli zainstalowane w Gliwicach już 4,5 MWe mocy. Oczywiście nie jest to dużo, w stosunku do tego ile zużywamy energii ogółem, ale jest to pierwszy, mały krok, aby zazieleniać naszą stal. Kontrakt już jest podpisany i zaczynamy fizyczny montaż paneli na dachach stalowni.

MH: Jak Pan wspomniał to pierwszy krok ku zielonej stali. Jednak dalekosiężne wizje Cognora są jeszcze bardziej śmiałe, ponieważ zakładają budowę małych reaktorów jądrowych. Proszę o przybliżenie tych założeń oraz perspektyw czasowych.

P. Sztuczkowski: Technologia Small Modular Reactors (SMR) fantastycznie wpisuje się w hutnictwo elektryczne. Mówimy tutaj o małych reaktorach od 80 do 300 MWe, więc to jest coś, co możemy w jednej czy drugiej hucie zaimplementować. Boimy się oczywiście legislacji, ponieważ jest to proces długofalowy i dość skomplikowany. Widzimy, jakie kroki robią Michał Sołowow, KGHM czy też Orlen, podpisując umowy o współpracy. My się temu bacznie przyglądamy.

Na pewno, jeśli będzie już coś więcej wiadomo na temat tej technologii i zostanie przetarta ścieżka legislacyjna to Cognor będzie chciał w SMR zainwestować. To pozwoli nam na całkowite uniezależnienie się od systemu elektroenergetycznego z racji łącza bezpośredniego, które możemy mieć, jako producent. Oznacza to pominięcie PSE oraz opłat przesyłowych, które są bardzo wysokie. (…)

CAŁY WYWIAD PRZECZYTASZ W NAJNOWSZYM WYDANIU MH nr 1/2023