CMC POLAND „PRACODAWCA PRZYJAZNY PRACOWNIKOM”

W Pałacu Prezydenckim odbyła się gala kończąca XIV edycję konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” organizowanego przez NSZZ „Solidarność” pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Wśród tegorocznych nagrodzonych znalazła się zawierciańska huta. Statuetkę i certyfikat z rąk prezydenta Andrzeja Dudy i przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy odebrał prezes CMC Poland Jerzy Kozicz.

Prezes Jerzy Kozicz odbiera statuetkę z rąk prezydenta Andrzeja Dudy.

Witając uczestników XIV gali „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” prezydent Andrzej Duda podkreślił, że pracodawca i pracownik wymagają pełnego zainteresowania i szacunku ze strony państwa polskiego. Dodał, że związek zawodowy „Solidarność” odgrywa niezwykle ważną rolę w budowaniu prawdziwego ustroju społecznej gospodarki rynkowej, „gdzie człowiek, czyli element humanistyczny, jest w centrum zainteresowania gospodarki z obydwu stron – zarówno z punktu widzenia pracownika jako takiego, jak i jego pracodawcy”.

Przewodniczący „Solidarności” Piotr Duda dodał: Nie będę oryginalny i jak co roku powtórzę słowa przy okazji tej ważnej dla mnie uroczystości o wyjątkowości tego konkursu. To jedyny taki konkurs w naszym kraju, a nie słyszałem o takim w Europie i świecie. O konkursie, gdzie to pracownicy nagradzają pracodawców. To dla nas wielka wartość. Warto przypomnieć, że to pod honorowym patronatem prezydenta Lecha Kaczyńskiego rozpoczął się konkurs, który dzisiaj ma już swoją historię, bo spotykamy się po raz czternasty, aby podziękować pracodawcom, którzy wychodzą ponad przeciętność, którzy stosują przepisy prawa pracy, stosują się do ustawy o związkach zawodowych. Mogłoby się wydawać, że to powinien być standard, niestety tak nie jest, dlatego to dla nas tak ważne, by wynosić na piedestał tych pracodawców, którzy są wielkim pozytywnym przykładem dla nas, dla związkowców, ale także dla pracowników w naszym kraju.

Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy wyróżniają się w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe. Pracodawcy posiadają prawo korzystania z Certyfikatu przez okres trzech lat.