SŁABSZY III KWARTAŁ ARCELORMITTAL

Obniżenie produkcji i dostaw stali do klientów wpłynęło na znacznie słabsze wyniki finansowe ArcelorMittal w III kwartale bieżącego roku. Dochód operacyjny za 9 miesięcy 2022 wyniósł 10,6 mld USD w porównaniu z 12,4 mld USD w takim samym okresie roku 2021. Zysk netto wyniósł w III kwartale 1,0 mld USD co oznacza znaczny spadek w porównaniu z 3,9 mld USD w III kwartale 2022. Natomiast za 9 miesięcy zysk netto wyniósł 9,0 mld USD, czyli o prawie 2 mld mniej aniżeli w analogicznym okresie roku ubiegłego. Firma spodziewa się niepewnych warunków rynkowych w kolejnych miesiącach.

Aditya Mittal.

Aditya Mittal, dyrektor generalny ArcelorMittal tak skomentował osiągnięte wyniki: W trzecim kwartale pogorszyły się dobre warunki rynkowe, którymi cieszyliśmy się przez znaczną część ostatnich dwóch lat. Okresowo niższe wysyłki, obniżenie się wyjątkowo wysokich poziomów cen, redukcja zapasów oraz wyższe koszty energii skumulowały się i negatywnie wpłynęły na zyski. Firma szybko zareagowała na zmieniające się otoczenie, redukując moce produkcyjne generujące wyższe koszty, tak by odpowiedzieć na istniejący popyt zmniejszając zarazem koszty stałe, a także redukując zużycie gazu w Europie o 30 proc..

Cele grupy w zakresie dekarbonizacji pozostają centralnym elementem strategii, a kluczowym wydarzeniem było otwarcie w zeszłym miesiącu w Ontario w Kanadzie nowego zakładu DRI-EAF, który będzie przygotowany do przejścia natychmiast na produkcję z wykorzystaniem wodoru. Jest to ważny kamień milowy w drodze do dekarbonizacji, który został osiągnięty dzięki wsparciu zarówno ze strony władz regionalnych, jak i federalnych. Mamy nadzieję, że po zakończeniu COP27 dokona się postęp w zakresie środków, które mogą przyspieszyć drogę do osiągnięcia celu zeroemisyjności netto, w tym na zwiększenie skali wykorzystania energii odnawialnej, co jest kluczowe zarówno dla dekarbonizacji stali, jak i z punktu widzenia zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego.

Krótkoterminowe perspektywy dla branży pozostają niepewne i należy zachować ostrożność. Niemniej jednak ArcelorMittal dysponuje siłą, odpornością i doświadczeniem, dzięki którym może spokojnie stawić czoła przyszłości. Dzięki dobrym wynikom odzwierciedlonym w bilansie możemy nadal koncentrować się na realizacji naszej strategii, opracowanej z myślą o zapewnieniu sobie długoterminowego przywództwa w sektorze, jak również o dostarczaniu zrównoważonych zwrotów inwestorom – dodał dyrektor generalny.