Aktualności

ZMARŁ PROF. ALEKSANDER KARCZ NESTOR POLSKIEGO KOKSOWNICTWA

2 sierpnia 2022 roku w wieku 83 lat odszedł prof. dr hab. inż. Aleksander Karcz.

Prof. Aleksander Karcz był wieloletnim pracownikiem Wydziału Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej, Honorowym Profesorem AGH, współtwórcą i kierownikiem Katedry Technologii Paliw, prodziekanem Wydziału ds. Ogólnych, dyrektorem ds. Dydaktyki. Był także Członkiem Senatu AGH, wieloletnim przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu ( obecnie Instytut Technologii Paliw i Energii), członkiem Komitetu Karbochemii PAN oraz członkiem Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych.
Był autorem wielu prac naukowych, książek, patentów i ekspertyz. Promotorem prac doktorskich, mentorem i opiekunem naukowy. Inspirował wiele pokoleń naukowców jak i pracowników przemysłu karbochemicznego. Profesor był laureat wielu nagród i wyróżnień, spośród których najważniejsze to Medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, a także nagrody Prof. Antoniego Hoborskiego za całokształt dorobku przyznawanej przez społeczność akademicką AGH.

Odszedł na wieczną wachtę skromny, mądry i szlachetny Człowiek, wybitny naukowiec, ceniony nauczyciel akademicki, specjalista branży koksowniczej.