„MAGAZYN HUTNICZY” 16/2022

W najnowszym wydaniu „MH” przeczytacie:

Rozmowę z Henrykiem Kalisiem przewodniczącym Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu, pełnomocnikiem zarządu ZGH Bolesław ds. zarządzania energią elektryczną

Kolejny dobry kwartał – podsumowanie I półrocza przez ArcelorMittal

Metalowcy i Hutnicy podsumowali 4 lata podczas posiedzenie Rady Federacji.

Premia 1700 złotych w ArcelorMittal Poland

Rozmowa z przewodniczącymi z Huty Łabędy: Czesławem Rysiem i Arturem Jackiem Wilkoniem

Życzymy udanej lektury.

str1i-2