ALUMETAL PODSUMOWAŁ II KWARTAŁ

Alumetal producentów wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych i stopów wstępnych, podał wstępne wyników produkcyjno-finansowe Grupy za drugi kwartał 2022 roku, które są znacznie lepsze niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zysk netto wzrósł o 72 proc. do 66,2 mln złotych.

Choć sprzedaż w zwiększyła się z 58,3 tys. ton do 66,5 tys. ton, to przychody spółki wzrosły aż o 75 proc. z 539,9 mln do 946,8 mln złotych. Natomiast EBITDA wzrosła o 66 proc. do 88,8 mln złotych.

Zarząd spółki zwraca uwagę, że zweryfikowane i ostateczne wyniki finansowe mogą różnić się od przedstawionych w raporcie i zostaną opublikowane wraz z raportem za I półrocze w dniu 16 sierpnia 2022 roku.

Kilka dni wcześniej norweskie Hydro Aluminium, która zamierza przejąć Alumental wycofała zgłoszenie dotyczące kontroli koncentracji. Tym samym automatycznie przedłużono okres obowiązywania wezwania na przejęcie 100 procent akcji polskiej firmy.


Przypomnijmy, że Hydro Aluminium w kwietniu br. zgłosiło akces zakupu 100 proc. akcji Alumentalu w ramach publicznego wezwania. Dotychczasowi akcjonariusze mogli do 12 lipca tego roku składać oferty sprzedaży w cenie 68,4 złotych za jedną akcję. Wartość całej transakcji miała wynosić 1,066 miliarda złotych.