Aktualności

SPADEK PRODUKCJI I SŁABNĄCY POPYT

World Steel Association opublikowało raport produkcji stali w świecie, z którego wynika, iż w maju 2022 roku w 64 krajach zrzeszonych w Stowarzyszeniu obejmujących 98 proc. światowej produkcji, wyprodukowano 169,5 mln ton stali surowej, co oznacza spadek o 3,5 proc w stosunku do maja 2021 roku.

Największe spadki w maju odnotowano w Rosji, Krajach Wspólnoty Niepodległych Państw i Ukrainie, które według danych szacunkowych wyprodukowały 7,4 mln ton stali (-19,1 proc). Równie duży regres produkcji odnotowano w Afryce – 18,9 proc. (1,1 mln ton), na Bliskim Wschodzie – 10 proc. (3,5 mln ton), a także w Unii Europejskiej -6,8 proc. (12,9 mln ton) oraz Ameryce Północnej -4 proc. (9,9 mln ton). Pozostałe regiony świata także na minusie: Ameryka Południowa (-2,8 proc), Azja i Oceania (-1,7 proc.), pozostałe kraje Europejskie (-1,7 proc.).

Przez pierwsze 5 miesięcy bieżącego roku w świecie wyprodukowano 791,8 mln ton stali surowej, co oznacza spadek o 6,3 proc.. Największy odnotowano w Rosji, Ukrainie i Wspólnocie Niepodległych Państw, które wyprodukowały 38,4 mln ton (-13,1 proc). Duży spadek produkcji zaliczyły również Afryka -7 proc., Azja i Oceania -6,5 proc., Bliski Wschód -6,1 proc.

W rozbiciu na poszczególne kraje majowa produkcja wyglądała następująco: Chiny 96,6 mln ton (-3,5 proc.), Indie 10,6 mln ton (+17,3 proc.), Japonia 8,1 mln ton (-4,2 proc.), Stany Zjednoczone 7,2 mln ton (-2,6 proc.), Rosja 6,4 mln ton (-1,4 mln ton – dane szacunkowe), Korea Południowa 5,8 mln ton (-1,4 proc.), Niemcy 3,2 mln ton (-11,5 proc.), Turcja 3,2 mln ton (-1,4 proc.), Brazylia 3 mln ton (-4,9 proc.), Iran 2,3 mln ton (-17,7 proc. – dane szacunkowe).

Od początku roku największy spadek produkcji odnotowały Chiny – 8,7 proc. (435 mln ton), Niemcy -4,8 proc. (16,4 mln ton) oraz Japonia -3,5 proc. (38,5 mln ton). Jedynym krajem o wzrostowej tendencji są Indie, które do maja wyprodukowało 53,2 mln ton stali, czyli o 6,5 proc. więcej aniżeli w analogicznym okresie roku ubiegłego.