Aktualności,  NASZA ROZMOWA

NAPRZECIW OCZEKIWANIOM PRZEMYSŁU

ROZMOWA „MH” Z DR. INŻ. MICHAŁEM KWIETNIEM DYREKTOREM SIECI BADAWCZEJ ŁAUKASIEWICZ – KRAKOWSKIEGO INSTYTUTU TECHNOLOGICZNEGO

Dr inż. Michał Kwiecień.

„MH”: Panie Dyrektorze. Proszę o przedstawienie naszym czytelnikom Instytutu, który powstał dwa lata temu w wyniku połączenia krakowskich jednostek badawczo-naukowych Sieci Łukasiewicz. Jaki cel przyświecał temu projektowi? 

M.Kwiecień: Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny powstał 1 kwietnia 2020 roku, czyli dokładanie w pierwszą rocznicę powołania do życia Sieci Badawczej Łukasiewicz. Wówczas doszło do konsolidacji dwóch krakowskich instytutów Łukasiewicza – Instytutu Odlewnictwa i Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, dawnego Instytutu Obróbki Skrawaniem. Jesteśmy więc spadkobiercą ogromnego doświadczenia w zakresie prowadzenia badań naukowych, współpracy z wieloma gałęziami przemysłu oraz innymi jednostkami naukowymi w Polsce i na świecie. W chwili obecnej kontynuujemy zakres badawczy obu instytutów. Razem mamy -blisko 150 lat.  

Podstawowym celem jaki przyświecał temu procesowi, to oprócz kwestii organizacyjnych, zbudowanie jednostki badawczej odpowiadającej na wyzwania otaczającego nas świata. W przeciągu dwóch lat działalności udało się nam na bazie dotychczasowych doświadczeń i kompetencji stworzyć silny Instytut, zdolny do podejmowania nowych wyzwań w kluczowych dla Sieci Badawczej Łukasiewicz kierunkach rozwoju, które mają strategiczne znaczenie dla polskiej gospodarki, a co najważniejsze kompleksowo rozwiązują problemy i odpowiadają na wyzwania przemysłu metalowego. 

Dziś w Łukasiewicz – Krakowskim Instytucie Technologicznym jesteśmy w stanie przeprowadzić badania od momentu zaprojektowania jakiegoś elementu, poprzez symulację technologii jego wytwarzania – zarówno klasycznej jak i nowoczesnych, także addytywnych; poprzez wykonanie próbnej serii/prototypu, przebadanie go, aż do jego certyfikacji i wprowadzenia na rynek. Gros naszych badań jest z zakresu wytwarzania elementów w metalu, ale także ceramiki spiekanej, choć w znacznie mniejszym stopniu.  

Drugim elementem strategii połączeniowej było rozwijanie nowych obszarów badawczych. Od ubiegłego roku w ramach Instytutu funkcjonuje Centrum Zrównoważonych Źródeł Energii, które zajmuje się badaniami nad Odnawialnymi Źródłami Energii, Biopaliwami i Magazynowaniem Energii. Jest to bardzo ważny problem, szczególnie w czasach gdy na rynkach obserwujemy stały wzrost cen energii i gazu. A to przecież te dwa nośniki energetyczne w przemyśle ciężkim odgrywają bardzo ważną rolę.  

„MH”: Czym się obecnie zajmujecie? 

M.Kwiecień: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny to 5 centrów badawczo-rozwojowych: Centrum Technologii Odlewania, Centrum Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, Centrum Badań Materiałowych, Centrum Zrównoważonych Źródeł Energii oraz Centrum Biomedycznych Technologii Aplikacyjnych.  

To ostanie będzie skupiało się na rozwoju trzech obszarów: biomateriałów i prototypowaniu Lab-on-chip, biosensorów i urządzeń biomedycznych oraz implantów i biokorozji. Ktoś patrząc z boku mógłby odnieść wrażanie, że to zupełnie niezwiązany z naszą dotychczasową działalnością obszar. I w pewnym sensie miałby rację. Jednak nie jest to dla nas novum, bo zarówno Instytut Odlewnictwa jak i Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania zajmowały się w przeszłości m.in. tworzeniem implantów stomatologicznych, sztucznych stawów, czy tytanowych części do polskiego sztucznego serca. Jednak do tej pory potrzebowaliśmy wsparcia zewnętrznego w celu przebadania wytwarzanych elementów dla medycyny. Uzupełniamy więc nasze kompetencje tak, by być, jak to się mówi, samowystarczalnym. 

Specjalizujemy się w technologiach kształtowania materiałów: od odlewania stopów żelaza, kobaltu, niklu i metali nieżelaznych, przez technologie przyrostowe, w tym spiekanie SPS, HP-HT, SLS/SLM (druk 3D), po obróbkę skrawaniem, ścierną i erozyjną. Mamy bogate doświadczenie w zakresie inżynierii materiałowej, metrologii technicznej, montażu i automatyzacji procesów wytwarzania. Prowadzimy zarówno badania naukowe, prace rozwojowe, wdrożeniowe jak i wykonujemy prototypowe narzędzia i urządzenia, a także oferujemy szeroki zakres usług badawczych, metrologicznych i technologicznych.  

Interdyscyplinarne badania Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego obejmują zarówno konwencjonalne, jak i nowoczesne technologie wytwarzania i kształtowania materiałów. Instytut rozwija również techniki druku 3D na bazie metali, tworzyw sztucznych oraz ceramiki, opracowuje materiały funkcjonalne, a także wytwarza narzędzia do obróbki. Inne obszary naszej  działalności to: projektowanie i wytwarzanie materiałów na potrzeby elektromobilności, w tym ogniw paliwowych, wytwarzanie i obróbka materiałów kompozytowych oraz nanokompozytowych do zastosowań specjalnych, a także rozwój robotyzacji i automatyzacji procesów zgodnie z założeniami Przemysłu 4.0. Pełnimy również funkcje: Jednostki Notyfikowanej (NB 1455), Jednostki Certyfikującej (AC 030) oraz Laboratorium Akredytowanego (AB 197). 

„MH”: Tak szeroki zakres działalności wiąże się z odpowiednim zapleczem badawczym jak i wysoko wykwalifikowaną kadrą… 

M.Kwiecień: I taką kadrę naukową posiadamy, czego dowodem mogą być realizowane z powodzeniem projekty badawcze. Wchodząc do Sieci Łukasiewicz zmienił się system finansowania Instytutu, którego finansowanie powinno pochodzić generalnie z trzech źródeł 33 proc. z subwencji, 33 proc. z projektów B+R i 33 proc. z komercjalizacji. Takie rozłożenie budżetu wymusza jeszcze większą niż dotychczas aktywność. Musimy działać jak typowe przedsiębiorstwo, by zarobić te 66 proc. na rynku. To mobilizuje do jeszcze lepszej pracy i zacieśnienia kontaktów z przemysłem. Dziś nie można prowadzić badań dla samej ich idei. Trzeba robić je tak, by ich wyniki można było w praktyczny sposób zastosować w przemyśle. I jeszcze przy tym zarobić na utrzymanie Instytutu.  

Posiadamy dwie lokalizacje, jednak docelowo zamierzamy relokować wszystkich pracowników z ulicy Wrocławskiej na Zakopiańską. Dysponujemy tu odpowiednim zapleczem i miejscem. Jesteśmy w drugim etapie tego procesu. Obecnie prowadzimy niezbędne remonty i optymalizację powierzchni, tak by wszystkie wolne przestrzenie odpowiednio zagospodarować dla naszej podstawowej działalności. W jednym z budynków biurowych remontujemy pomieszczenia dla Centrum Biomedycznych Technologii Aplikacyjnych. W pierwotnych założeniach chcieliśmy proces przenoszenia zakończyć do roku 2025 jednak mając na względzie rosnące koszty utrzymania dwóch lokalizacji zamierzamy go skrócić do minimum.  

„MH”: Nowe kierunki badań wiążą się ze zwiększeniem liczebności pracowników, o których nie jest łatwo. Jak zamierzacie przekonać młodych do pracy w Instytucie? 

M.Kwiecień: W Instytucie pracuje ok. 170 osób, z czego 45 to dział administracyjny. Pozostali to pracownicy pionu badawczego, inżynierowie pionu wsparcia oraz personel pomocniczy. Do końca bieżącego roku planujemy przyjąć około 30 nowych osób. Czy to się nam uda? Kilka lat temu doszło do pewnego zaburzenia w strukturze zatrudnienia, co skutkuje luką pokoleniową zarówno w przemyśle jak i jednostkach takich jak nasza. Traktujemy to jako wyzwanie, któremu musimy podołać.  Stawiamy na ludzi młodych, ale również na doświadczonych pracowników, którzy chcą rozwijać swoje pasje naukowe. A my dajemy im takie możliwości.  

Wysoki poziom prac prowadzonych w Instytucie oraz świadczonych usług to zasługa kadry, którą obecnie posiadamy, ale także wyposażenia umożliwiającego realizację badań w skali laboratoryjnej i półprzemysłowej. Współpracujemy z licznymi ośrodkami naukowo-badawczymi na świecie uczestnicząc w projektów badawczych. Bierzemy czynny udział w konferencjach naukowych, stażach, które są cennym doświadczeniem w zakresie badań i wdrożeń dla naszych pracowników. Dajemy więc ogromne możliwości rozwoju intelektualnego i liczymy, że to będzie jeden z argumentów przemawiający za Krakowskim Instytutem Technologicznym jako solidnym pracodawcą. 

„MH”: Do jakich gałęzi przemysłowych kierujecie swoje usługi?  

M.Kwiecień: Oferta skierowana jest do wielu gałęzi przemysłu, w tym do przedstawicieli: branży odlewniczej, metalowej, maszynowej, motoryzacyjnej, kolejowej, lotniczej, energetycznej, stoczniowej, opakowaniowej, chemicznej, kosmetycznej, medycznej, farmaceutycznej oraz spożywczej. Współpracujemy z dużymi jak i małymi podmiotami gospodarczymi. Każdy jest dla nas ważny.  

Rozwiązujemy problemy techniczne oraz opracowujemy nowe technologie, które mogą być aplikowane do przemysłu. Są to głównie opracowania technologii wytwarzania materiałów do zastosowań specjalnych, dobór parametrów procesów technologicznych w celu uzyskania wyrobów najwyższej jakości, a także tematy z zakresu obróbki materiałów trudno obrabialnych czy korozji powłok, obróbki powierzchniowej, recyklingu oraz z zakresu circular economy. 

Zawsze staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom klienta. Będąc jednym z ogniw Łukasiewicza mamy nieograniczone możliwości prowadzenia badań i rozwiązywania różnego rodzaju problemów w szerokim gronie ekspertów. Powstała w kwietniu 2019 roku Sieć Badawcza Łukasiewicz to ponad 8 tys. pracowników i 26 Instytutów badawczych.  Jesteśmy jedna z największych sieci badawczych w Europie. Dostarczamy atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania techniczne. 

Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest system tzw. „rzucania wyzwań”, dzięki któremu pracownicy Łukasiewicza w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmują wyzwanie biznesowe i proponują przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Do realizacji tych wyzwań angażuje się najwyższe kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu.  (…)

CAŁY WYWIAD PRZECZYTASZA W „MAGAZYNIE HUTNICZYM” 10/11/2022