Aktualności,  NASZA ROZMOWA

MAMY DOBRE PERSPEKTYWY

Dyrektor generalny warszawskiej huty
Artur Gierwatowski.

ROZMOWA „MH” Z ARTUREM GIERWATOWSKIM DYREKTOREM GENERALNYM ARCELORMITTAL WARSZAWA

Kiedy przejął Pan operacyjne zarządzanie Hutą ArcelorMittal Warszawa?

Zostałem powołany na stanowisko dyrektora generalnego i członka zarządu warszawskiej huty 1 marca 2022 roku. Przejmuję obowiązki operacyjnego zarządzania zakładem od pana Marka Kempy, który pozostaje prezesem zarządu ArcelorMittal Warszawa,  ale podejmuje  nową działalność  w ArcelorMittal Poland, jako dyrektor zarządzający obszaru Wyrobów Długich.  Marek Kempa  kierował naszą Hutą przez ostatnich 9 lat. W tym okresie nasz zakład bardzo się rozwinął, udoskonalił i poprawił wskaźniki. 

Czy może Pan się przedstawić czytelnikom Magazynu Hutniczego?

Jestem od 12 lat członkiem załogi  ArcelorMittal Warszawa. Fakt, że zarządzanie  Hutą kierownictwo naszego koncernu powierzyło właśnie osobie z wewnątrz, a nie – jak przez wiele poprzednich lat – komuś spoza naszej organizacji, uważam za potwierdzenie dobrej oceny naszej zespołowej pracy. Jestem przekonany, że stanowi to wyraz zaufania dla kompetencji i zaangażowania całego  warszawskiego zespołu. 

Jestem absolwentem Politechniki Warszawskiej. Studia inżynierskie ukończyłem na kierunku Inżynieria Produkcji, a magisterskie na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, technologie metali i przetwórstwa tworzyw sztucznych. Już pracując w Hucie uzyskałam dyplom MBA na  Akademii Leona Koźmińskiego.

Jako student odbyłem kilkunastomiesięczny staż  w firmie motoryzacyjnej. W 2010 roku, ciągle jeszcze w trakcie studiów, zacząłem swoją przygodę z warszawską Hutą – jako stażysta w Utrzymaniu Ruchu. W 2011 roku podjąłem pracę  już w pełnym wymiarze godzin. Przechodziłem potem przez różne stanowiska UR na Stalowni.  Od 2014 roku kierowałem  całym obszarem Utrzymania Ruchu Huty ArcelorMittal Warszawa. Podsumowując – tajniki maszyn i procesu hutniczego poznawałem tu, na miejscu. Uczyłem się także międzynarodowej współpracy z kolegami z innych zakładów, należących do ArcelorMittal. W latach 2017 – 2020 byłem liderem Agory Utrzymania Ruchu w dywizji Bars&Rods ArcelorMittal Europe Long Products. (…)

CAŁY WYWIAD PRZECZYTASZ W „MH” 7/2022