"MH on-line",  Aktualności

„MAGAZYN HUTNICZY” 5/2022

Drodzy Czytelnicy. Już w najbliższy wtorek ukaże się najnowszy numer „MH”, w którym znajdziecie m.in. naszą rozmowę ze Stefanem Dzienniakiem – prezesem zarządu Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej w Katowicach, a także rozmowę z Krzysztofem Wójcikiem przewodniczącym NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland. Ponadto szereg interesujących materiałów i informacji dotyczących rezolucji radnych Krakowa ws. wielkiego pieca, czy wpływu wojny za naszą wschodnią granicą na hutnictwo w Polsce i Unii Europejskiej.

Życzymy udanej lektury.

MH5i