MAGAZYN HUTNICZY 4/2022

Dziś w najnowszym „MH” m.in. rozmowa z Henrykiem Orczykowskim prezesem zarządu Stalprofilu SA, a także obszerny wywiad z prezesem zarządu ZM „Ropczyce” SA Józefem Siwcem. Ponadto w 4 numerze naszego dwutygodnika znajdziecie informacje dotyczące podpisania przez KGHM umowy na budowę małych reaktorów jądrowych, wyników roku 2021 ArcelorMittal Poland, powołania Międzyuczelnianej Akademii Klimatu oraz wiele innych ciekawych materiałów. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO LEKTURY!

str-1-i-1