JEST PROZUMIENIE PŁACOWE W ARCELORMITTAL

Związki Zawodowe działające w ArcelorMittal Poland po kilkumiesięcznych negocjacjach uzgodniły z zarządem hutniczej spółki tegoroczne podwyżki płac. Porozumienie zostanie podpisane 21 lutego br.

Zgodnie z nim na tegoroczne podwyżki przewidziana jest kwota 320 złotych, w tym 300 złotych dla każdego zatrudnionego objętego Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy. Pozostałe 20 złotych to tzw. podwyżka indywidualna (10 złotych wg. decyzji dyrektora generalnego ArcelorMittal Poland i 10 złotych z przeznaczeniem na indywidualny wzrost płac zasadniczych pracowników w ramach harmonizacji zasad wynagradzania w spółce). Do tego dochodzą nagrody: roczna w wysokości 1000 złotych, wyrównawczo-inflacyjna 500 złotych i uzupełniająca 300 złotych. Strony uzgodniły także, że uprawnionym pracownikom spółki wypłacona zostanie nagroda za wynik EBITDA roku 2022 za 3, 6 i 10 miesięcy bieżącego roku.