Aktualności,  NASZA ROZMOWA

PODOŁALIŚMY TRUDNYM WYZWANIOM RYNKOWYM

Prezes Aleksander Sawiuk.

„ROZMOWA” MH Z ALEKSANDREM SAWIUKIEM PREZESEM ZARZĄDU VESUVIUS SKAWINA SP. Z O.O. W SKAWINIE

„MH”: Panie Prezesie! Miniony rok, ze względu na przedłużającą się pandemię Covid-19 i jej konsekwencje trzeba uznać za niezwykły, gdyż pomimo początkowych obaw przemysłu przyniósł ogromną dynamikę sprzedaży. Jak w tych uwarunkowaniach poradził sobie Vesuvius Poland? Jakie osiągnęliście wyniki produkcyjno-finansowe?

A.Sawiuk: Po słabym roku 2020, w którym wiele gałęzi przemysłowych odczuło drastyczne spadki produkcji ze względu na pandemię i lockdown, rok 2021 przyniósł faktycznie niespodziewane odbicie. Produkcja hutnicza była realizowana na pełnych mocach, a ceny stali od drugiego kwartału mocno rosły. To bezpośrednio przełożyło się na zwiększony popyt i nasze wyniki, które były najlepsze w 110 letniej historii zakładu.

Udało się nam przekroczyć o ok. 20 proc. zakładane w budżecie plany produkcyjne, a przychody wzrosły osiągając rekordowy poziom 830 mln złotych.

Podsumowując rok 2021 mogę z wielką satysfakcją stwierdzić, że udało się go zamknąć bardzo dobrym wynikiem i zyskiem, co było zasługą całego zespołu i jego ogromnego zaangażowania. Sytuacja rynkowa nie była łatwa. Z jednej strony mierzyliśmy się z rosnącymi cenami surowców, frachtu, a z drugiej z presją klientów, którzy przyjeżdżali do nas i dopytywali o możliwości zwiększania produkcji, bo brakowało im materiałów ogniotrwałych. Moją rolą jako prezesa była mobilizacja pracowników do wzmożonej pracy. Zdawaliśmy sobie sprawę, że trzeba okres hossy wykorzystać jak najlepiej, bo taki rok może się nie powtórzyć.

Covid-19 w roku ubiegłym nie przysporzył nam większych problemów, bo suma summarum odnotowaliśmy 145 przypadków, co w żaden sposób nie zakłóciło ciągłości naszej produkcji, a takie obawy również były. Przy załodze liczącej ponad 900 osób, absencja chorobowa nie przekraczała 20 proc. Bardziej obawiam się nowego wariantu Omikron, który jak widzimy w statystykach szybko się rozprzestrzenia i z tygodnia na tydzień przybywa chorych i ludzi na kwarantannach. Pomimo tych obaw, wierzę, że nasza załoga podoła wyzwaniom, które stoją przed nami w roku bieżącym.

„MH”: Czy i w jakim stopniu udało się zrealizować przyjęte założenia działalności? Co nadal pozostaje do zrealizowania? Jakie zadania rozwojowe i inwestycyjne realizowaliście, a jakie zaplanowaliście na rok bieżący i lata następne?

A.Sawiuk: Stale inwestujemy w transfery technologii tak, by ciągle się doskonalić i zwiększać swoją przewagę konkurencyjną. Zakład w Skawinie stał się jednym z okrętów flagowych na globalnej mapie Vesuviusa i jego znaczenie stale rośnie. Jakość jest dla nas najwyższą wartością. To dotyczy relacji z klientami, jak również jakości naszych produktów. Nasza lokalna produkcja i globalna wiedza na temat procesów u naszych klientów daje nam możliwość ciągłego doskonalenia produktów, co bezpośrednio przekłada się na lepszą wydajność ich procesów. W roku ubiegłym zrealizowaliśmy założone cele strategiczne z nawiązką.

Zautomatyzowaliśmy produkcję dwóch zakładów: zamknięć suwakowych i dysz cyrkonowych, co z jednej strony pozwoliło na zwiększenie mocy wytwórczych, a z drugiej ułatwiło codzienną pracę.

Na rok bieżący i 2023 planujemy kilka większych inwestycji. Pierwsza z nich zdubluje moce produkcyjne zakładu VISO. Realizacja tego przedsięwzięcia jest bardzo mocno zaawansowana. Jeżeli nie wydarzy się coś nieoczekiwanego, to już we wrześniu br. będziemy mogli świętować oficjalne uruchomienie produkcji. Wówczas produkcja wyrobów VISO wzrośnie o 100 proc. Kolejną bardzo ważną inwestycją jest nowa hala magazynowa na 3 tysiące miejsc paletowych. W planach mamy również zwiększenie o 50 proc. produkcji zamknięć suwakowych. Uruchomienie nowych linii wiąże się ze zwiększeniem zatrudnienia do około 1150 pracowników.

Zostaliśmy obdarzeni dużym zaufaniem zarządu korporacji Vesuvius, która stawia na rozwój zakładu w Skawinie, Jest to zasługa całego teamu, który przez lata budował markę Vesuvius Poland. Zmiany jakie zaszły na kierowniczych stanowiskach londyńskiej centrali oraz w Skawinie pozytywnie wpłynęły na nasze relacje. Strategia, którą zaczęliśmy wdrażać od 2019 roku przynosi efekty, a szczegółowo zdefiniowany plan jest sukcesywnie realizowany. Dzięki bardzo spłaszczonej strukturze korporacyjnej możemy szybko reagować na zmieniające się warunki rynkowe i sprostać każdemu wyzwaniu.

Duża autonomia naszej spółki, a zarazem bliski kontakt z dyrekcją wykonawczą i radą nadzorczą w Londynie bardzo nam pomagają zarówno w codziennej działalności, jak i podczas podejmowania i realizacji inwestycji.

„MH”: Przed przemysłem hutniczym ogromne wyzwania związane z polityką klimatyczną Unii Europejskiej i Zielonym Ładem? Jak Pan widzi przyszłość Vesuvius Poland w tym zakresie?

A.Sawiuk: Vesuvius jest obecny na wszystkich kontynentach. Specjalizujemy się w projektowaniu oraz produkcji materiałów ogniotrwałych oraz systemów przepływu dla wymagających zastosowań przemysłowych. Dążymy do produkowania wyrobów z jak najmniejszym śladem węglowym przy jednoczesnym zwiększaniu udziału recyklingu. Mamy wdrożoną politykę zielonego zarządzania produkcją i chcemy do roku 2050 osiągnąć cele klimatyczne, zgodne z European Green Deal. Trzeba pamiętać, że walka z emisjami i zanieczyszczeniem powietrza to, de facto wyzwanie, które stoi przed każdym z nas. Rozwój Vesuvius Poland ściśle powiązany jest z przechodzeniem na innowacyjne technologie niskoemisyjne. Troszczymy się o przyrodę m.in. poprzez różnego rodzaju inicjatywy środowiskowe. W roku ubiegłym na terenie zakładu posadziliśmy około 100 drzew, a całą energię elektryczną kupujemy z OZE.

W tym roku zamierzamy rozpocząć budowę, na dachach hal, farm fotowoltaicznych, z których będziemy mogli pozyskiwać niezbędną energię elektryczną. Prowadzimy także projekty dotyczące rekuperacji ciepła z wysokotemperaturowych procesów produkcyjnych. Około 80 proc. wózków widłowych jest z napędem elektrycznym. W najbliższych latach zamierzamy w tym zakresie osiągnąć 100 proc.. Myślimy również o wymianie floty samochodowej na pojazdy hybrydowe i elektryczne. (…)

CAŁĄ ROZMOWĘ PRZECZYTASZ W NAJNOWSZYM WYDANIU „MH”3/2022