MAGAZYN HUTNICZY 1/2022

Drodzy Czytelnicy! Dziś oddajemy w Wasze ręce pierwszy tegoroczny numer „Magazynu Hutniczego”, branżowego pisma, które od 50 lat wspiera hutnictwo żelaza i stali, metali nieżelaznych, koksownictwo, odlewnictwo i branże współpracujące. O trudnej drodze do jubileuszu naszej gazety przeczytacie w naszej rozmowie z redaktorem naczelny „MH” Edwardem Szwagierczakiem.

str-1i