MAGAZYN HUTNICZY 26/2021

Dziś oddajemy ostatni tegoroczny numer „MH” dziękując za kolejny rok współpracy i życząc wszystkiego najlepszego z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego 2022 roku. W najnowszym wydaniu naszego dwutygodnika znajdziesz m.in.:

Rozmowę z Mirosławem Grzybkiem przewodniczącym Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce

Informację o podpisaniu umowy na dofinansowanie modernizacji baterii nr 4 w JSW Koks

Problemy z energią – Czy grozi na blacout?

Diamenty OPZZ dla najlepszych organizacji i działaczy

45 lat minęło… Jubileusz uruchomienia Huty Katowice

Zapraszamy do lektury.

MH26