POŻYCZKA NA MODERNIZACJĘ BATERII NR4 W PRZYJAŹNI

13 grudnia 2021 roku zarząd JSW Koks podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach umowę dotyczącą dofinansowania modernizacji baterii koksowniczej nr 4 w Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej. Wsparcie zostanie udzielone w postaci pożyczki preferencyjnej w wysokości 70 mln zł wypłaconej w ramach regionalnego programu dofinansowania inwestycji związanych z ochroną atmosfery. Nowa bateria nr 4 przyniesie realne korzyści środowiskowe, w postaci ograniczenia emisji do powietrza, dzięki wdrożeniu szeregu nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych.