RADA PROGRAMOWA DS. ROZWOJU HUTY ŁABĘDY POWOŁANA

8 grudnia 2021 r. w Gliwicach odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Programowej ds. Rozwoju HUTY ŁABĘDY S.A. Podczas pierwszego posiedzenia wybrano przewodniczącego Rady, którym został rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk. Funkcje wiceprzewodniczących zgodzili się przyjąć: Dorota Tobiszowska – Senator RP, prezes zarządu Węglokoks SA dr Tomasz Heryszek, prezes zarządu Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej Stefan Dzienniak i prezes Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach Wiktor Pawlik. Ze względu na ograniczenia pandemiczne inauguracyjne posiedzenie odbyło się w formie hybrydowej.

Rada Programowa powołana została w celu integracji środowisk naukowego, biznesowego i parlamentarnego na bazie wieloletnich doświadczeń osób je współtworzących. Dla Huty Łabędy S.A. to szansa na wejście w nowy etap działalności, szczególnie związany z koniecznymi zmianami w obszarze rynkowym oraz ekologicznym. Wsparcie i zainteresowanie uznanych autorytetów pomoże budować relacje biznesowe i zabiegać o inwestycje, które są niezbędne do zachowania pozycji przedsiębiorstwa w sektorze przemysłowym.
– Chcemy wspólnie wypracować dobry plan rozwoju Huty Łabędy. Mamy ludzi, nasz największy kapitał: inżynierów, techników, metalurgów, technologów chcących brać udział w projekcie rewolucyjnej zmiany naszego przedsiębiorstwa. Dlatego tak istotna jest dla nas zdolność w zakresie pozyskania kapitału na rozwój i inwestycje, które zagwarantują przyszłość – powiedział Marek Palka prezes zarządu Huty Łabędy SA dodając, że zakład stawia na przyszłość, ale jest świadomy swojej przeszłości i tradycji.
Niezwykle ważne jest dla nas zachowanie huty dla przyszłych pokoleń. Tylko dynamiczne dostosowanie się do zachodzących zmian pomoże nam utrzymać miejsca pracy i zachować hutniczą tradycję – zapewniał prezes.
Podczas pierwszego posiedzenia poruszono też kwestie innowacyjności rozwiązań w przemyśle opartych o ekologię i rozwiązania bazujące na odnawialnych źródłach energii.


– Politechnika Śląska jako placówka badawczo-naukowa chętnie wesprze Hutę Łabędy w tej misji. Cieszę się z powstania Rady, bo pomoże zintegrować środowiska wspólnie odpowiedzialne za rozwój naszego regionu – mówił prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz prorektor Politechniki Śląskiej ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Uczestniczący w pierwszym posiedzeniu członkowie Rady.

CZŁONKOWIE RADY:

Prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz – JM Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno – Gospodarczym,

Wiktor Pawlik – Prezes Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej

Dr hab. inż. Adam Zieliński – Dyrektor Instytutu, Sieć Badawcza Łukasiewicz, Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica

Marek Bar – Przewodniczący Rady Nadzorczej HUTY ŁABĘDY S.A.

Grzegorz Muszyński – Prezes Zarządu JSW Innowacje S.A.

Mariusz Wielkopolan – Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych JSW Innowacje S.A.

Jakub Seraczyn – WĘGLOKOKS STAL Sp. z o.o.

Prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak – Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego

Wojciech Hann – Prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A.

Dr Jerzy Kwieciński – Wiceprezes Zarządu Pekao S.A.

Stefan Dzienniak – Prezes Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej

Dorota Tobiszowska – Senator RP

Barbara Dziuk– Poseł na Sejm RP

Jarosław Gonciarz – Poseł na Sejm RP

Dr Tomasz Heryszek – Prezes Zarządu WĘGLOKOKS S.A.)

Marek Palka – Prezes Zarządu HUTY ŁABĘDY S.A.

Stanisław Skoczylas – Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych HUTY ŁABĘDY S.A.

Zbigniew Techmański – Wiceprezes Zarządu ds. Handlu i Produkcji HUTY ŁABĘDY S.A.