Aktualności,  Relacje

JAK ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW PRZEMYSŁU MIEDZIOWEGO KORZYSTA Z NORWESKICH DOŚWIADCZEŃ

Poprawa dialogu społecznego i współpracy trójstronnej w Polsce między związkami zawodowymi, organizacjami pracodawców i władzami publicznymi to główny cel prowadzonego przez Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Miedziowego projektu szkoleniowego. Pod patronatem Innovation Norway ­- operatora programu finansowanego przez Królestwo Norwegii – liderzy ZZPPM z grupy kapitałowej KGHM zapoznają się z dobrymi praktykami norweskimi dotyczącymi prawidłowej, wręcz wzorcowej polityki społecznej, jaką rząd i pracodawcy norwescy prowadzą z organizacjami pracowniczymi.

Norweski Mechanizm Finansowy, tzw. Fundusze Norweskie, to bezzwrotna forma pomocy zagranicznej przyznawanej od roku 2004 przez Norwegię nowym państwom członkowskim Unii Europejskiej. Program ten ma przyczynić się do lepszego radzenia sobie przez państwa beneficjentów z wyzwaniami związanymi z bezrobociem oraz z zapewnieniem warunków godnej pracy i płacy. W zamian za pomoc finansową Norwegia może korzystać z dostępu do rynku wewnętrznego UE, mimo że nie jest jej członkiem.

Polska, mimo przystąpienia do UE oraz implementacji unijnych dyrektyw dotyczących współudziału pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem, nadal nie radzi sobie z prawidłowym, bezkonfliktowym dialogiem społecznym. Zauważalny jest brak wymiany informacji, konsultacji, negocjacji, wspólnego podejmowania decyzji przez partnerów społecznych. Tymczasem, co szczególnie podkreśla przewodniczący ZZPPM Ryszard Zbrzyzny, to właśnie poprzez dialog społeczny można. rozwiązywać ważne problemy gospodarcze i społeczne oraz pomóc rządowi i sektorowi prywatnemu lepiej się zrozumieć, zarówno między sobą, jak i z przedstawicielami pracowników.

A szukać daleko nie trzeba, kilkugodzinny rejs promem lub lot samolotem i jesteśmy w innej rzeczywistości. Norwegia, mimo że jest królestwem, teoretycznie bardziej w naszym przekonaniu łasym na zawłaszczanie praw obywatelskich, jest dla nas, Polaków, niedoścignionym wzorem. Dialog społeczny ma tam długoletnią tradycję, rozwijał się w symbiozie z rewolucją przemysłową. l może właśnie dlatego zarówno Norwegia, jak i państwa tzw. Starej demokracji są krajami o wyższym dochodzie i stopie życiowej swoich mieszkańców.

O tym i o wielu innych problemach społecznych debatują na cyklicznych spotkaniach liderzy związkowi miedziowego giganta.