Aktualności

NA RATUNEK BRANŻY MOTORYZACYJNEJ

W dniu 20 października 2021 r. Rada Dialogu Społecznego przyjęła Uchwałę nr 101 – w sprawie uruchomienia przez Rząd RP Programu pomocy i ochrony miejsc pracy oraz wynagrodzeń dla przedsiębiorców i pracowników przemysłu motoryzacyjnego w Polsce, na zasadach wprowadzonych ustawą antycovidową z 31 marca 2020 roku z późniejszymi zmianami.

Uchwała została przyjęta jako Stanowisko obradującego w dniu 19 października 2021 Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego. 

Stanowisko zostało przygotowane przez Konfederacje Lewiatan i jest wynikiem spotkania zorganizowanego przez Federację Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce, które odbyło się 4 października br. w Katowicach, na którym omówiono trudną sytuację branży automotive  podyktowaną zerwaniem łańcucha dostaw. Wypracowanie stanowisko zawiera konkretne postulaty i propozycje, które mają uchronić sektor motoryzacyjny przed zwolnieniami grupowymi.

Jak podkreśla przewodniczący Federacji Mirosław Grzybek – Uchwała ta jest przykładem współpracy pomiędzy stroną związkową i pracodawcami. Teraz czekamy na odpowiedzialną postawę obecnego rządu, który ma okazję udowodnić że sprawy pracownicze są jego priorytetem. Czas odgrywa tu bardzo ważną rolę i mamy nadzieję, że działania w celu ochrony tysięcy miejsc pracy zostaną podjęte niezwłocznie.

Zgodnie z zapisami uchwały środki na ratowanie miejsc pracy w motoryzacji mają pochodzić z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a więc wpłacanych przez pracodawców od wynagrodzeń pracowniczych.