"MH on-line",  Aktualności

„MAGAZYN HUTNICZY” 19/2021

Drodzy Czytelnicy! Już w najbliższy wtorek ukaże się kolejny numer „MH”, w którym będziecie mogli przeczytać wywiad z Andrzejem Karolem przewodniczącym Rady Krajowej Sekcji Hutnictwa NSZZ „Solidarność”, rozmowę z przewodniczącymi związków zawodowych działających w Hucie Pokój – Joachimem Kuchtą i Mariuszem Latką, a także informacje dotyczące przyznania spółce KGHM tytułu „Firma roku” podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu, czy wybrać się na „Historyczny spacer po warszawskiej hucie”.

MH19_2021