Aktualności

ZWIĄZKOWCY – W OBRONIE POLSKIEGO HUTNICTWA I MIEJSC PRACY

Związki zawodowe działające w stalowej części Grupy Węglokoks: Hucie Pokój, Hucie Łabędy i Walcowni Blach Batory, w wyniku braku odpowiedzi ministra aktywów państwowych Jacka Sasina na listy otwarte podjęły działania protestacyjne- oflagowując zakłady. W kolejnych dnia ma zawiązać się komitet strajkowo-protestacyjny, a działania mają zostać zaostrzone.