Aktualności

INFLACJA CIĄGLE W GÓRĘ

Zgodnie z danymi unijnej agencji statystycznej inflacja HICP w Polsce nieco spowolniła, ale wciąż jest jedną z najwyższych w UE. W czerwcu wyniosła 4,1 proc. Eurostat liczą ją nieco inaczej niż GUS, ale jako że przyjmuje tę samą metodologię dla wszystkich krajów, łatwo porównać wyniki we wszystkich państwach członkowskich.

I niestety nie dają one nam powodów do zadowolenia: wprawdzie wskaźnik inflacji HICP dla Polski spadł z 4,6 proc. do 4,1 proc., ale pozostaje drugim najwyższym w UE. Wyprzedzają nas tylko Węgry, gdzie inflacja utrzymała się na majowym poziomie 5,3 proc. Na trzecim miejscu jest Estonia z 3,7 proc. – tam wskaźnik zwiększył się z 3,2 proc. w maju.

Według GUS w czerwcu ceny towarów i usług w naszym kraju wzrosły o 4,4 proc. w porównaniu z czerwcem ubiegłego roku. To znacznie więcej niż zakładał NBP: cel inflacyjny banku centralnego został określony na poziomie 2,5 proc. Nic nie zapowiada, by inflacja miała spowolnić. Nakręcają ją wzrost ceny mieszkań i materiałów budowlanych, wyższe ceny benzyny.