Aktualności

DR INŻ. BARBARA JUSZCZYK – CZŁONKIEM RADY POLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII

Dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Metali Nieżelaznych dr inż. Barbara Juszczyk została członkiem Rady Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii. Na jej czele stoi prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Buzek, a jej członkami są wybitni przedstawiciele świata nauki i biznesu.
Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii działa od 2008 roku. Do Izby należą m.in. instytuty badawcze, uczelnie wyższe, przedsiębiorcy. Głównym celem działalności IZTECH-u jest wzmacnianie rozwoju przedsiębiorczości opartej na wiedzy oraz wszechstronna pomoc jej Członkom w osiągnięciu komercyjnego sukcesu podejmowanych przez nich projektów innowacyjnych w obszarze zaawansowanych technologii.

GRATULUJEMY!