SREBRNY LISTEK CSR POLITYTKI DLA ARCELORMITTAL POLAND

Po raz kolejny ArcelorMittal Poland został wyróżniony „Srebrnym Listkiem CSR”. Tegoroczna edycja konkursu organizowanego przez redakcję „Polityki” przy wsparciu Forum Odpowiedzialnego Biznesu była wyjątkowa ze względu na jubileusz – 10 lecia istnienia konkursu.

Złote, Srebrne i Białe Listki CSR POLITYKI otrzymują firmy, dla których realizacja wytycznych zawartych w normie ISO 26000 jest kluczowym elementem strategicznych działań w biznesie i w relacjach z interesariuszami. W tym roku jury nie tylko oceniało działania firm w obszarze zrównoważonego rozwoju za 2020 r., ale dokonało też podsumowania dziesięciu lat istnienia Listków CSR POLITYKI oraz działań firm, które brały udział w zestawieniu od samego początku

Listki CSR to wyjątkowy tytuł, przyznawany polskim firmom, które w swojej codziennej działalności opierają się o najlepsze lokalne i globalne praktyki zarządcze oraz na poziomie strategicznym stosują międzynarodowe standardy w zakresie CSR.

– Jesteśmy dumni, że po raz kolejny zostaliśmy nagrodzeni w najbardziej prestiżowym zestawieniu dotyczącym CSR w Polsce, tym bardziej, że w tegorocznej, jubileuszowej edycji, organizatorzy odnotowali rekordową liczbę zgłoszeń. To wyróżnienie potwierdza, że planując nasze działania, idziemy w dobrym kierunku. Zawsze staramy się działać w oparciu o najwyższe standardy, co – jak widać – doceniają również organizatorzy wydarzenia. Serdecznie dziękuję za wyróżnienie Kapitule oraz wszystkim zaangażowanym w promowanie idei zrównoważonego rozwoju – mówi Karolina Muza-Adamiec, szefowa Odpowiedzialności Biznesu, Różnorodności i Employer Brandingu w ArcelorMittal Poland. W imieniu ArcelorMittal Poland nagrodę odebrała Agnieszka Gałka-Woźniak, dyrektor rozwoju pracowników.

Złoty Listek CSR POLITYKI – otrzymują firmy, dla których realizacja wytycznych zawartych w normie ISO 26000 jest kluczowym elementem strategicznych działań w biznesie oraz w relacjach z interesariuszami, w tym z pracownikami. Firmy opierają swoje działania o najlepsze lokalne i globalne praktyki zarządcze oraz stosują międzynarodowe standardy. Dodatkowo istotnym elementem ich zarządzania czynnikami ESG jest całościowy system zarządzania etyką oraz spisany i publiczny dokument, który definiuje zasady postępowania w działalności biznesowej oraz najwyższe standardy zarządzania personelem. O efektach swoich działań, informują cyklicznie w raportach pozafinansowych lub zintegrowanych przygotowanych w oparciu o międzynarodowe standardy, które podlegają zewnętrznej niezależnej weryfikacji.

Srebrny Listek CSR POLITYKI – otrzymują firmy, które w swojej codziennej działalności operacyjnej deklarują uwzględnianie wszystkich kluczowych rozwiązań normy ISO 26000. Firmy te często opierają się o najlepsze lokalne i globalne praktyki zarządcze oraz stosują międzynarodowe standardy. Dodatkowo istotnym elementem ich zarządzania jest system zarządzania etyką oraz najwyższe standardy zarządzania personelem. O efektach swoich działań cyklicznie informują interesariuszy m.in. poprzez raportach pozafinansowych lub zintegrowanych przygotowanych w oparciu o międzynarodowe standardy ujawniania danych.

Biały Listek CSR POLITYKI – otrzymują firmy, które deklarują wdrażanie najistotniejszych kategorii zarządczych rekomendowanych przez normę ISO 26000 (np. praktyki z zakresu pracy, w tym sformalizowany system ocen pracowniczych, system zarządzania wpływem środowiskowym, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej) oraz ciągle doskonalą swoje działania w tym zakresie na rzecz efektywnego zarządzania wpływem swojej firmy na otoczenie.