POROZUMIENIE PŁACOWE I DEKLARACJA WSPÓŁPRACY W HUCIE ŁABĘDY

Kolejna tura negocjacji zarządu HUTY ŁABĘDY S.A. ze związkami zawodowymi na temat porozumienia płacowego, która odbyła się 17 czerwca br., zakończyła się  podpisaniem przez wszystkie strony Deklaracji o Współpracy.

Sygnatariusze zgodnie przyznali, że dla przyszłości HUTY ŁABĘDY S.A. najważniejsze jest przejście przez trudny okres transformacji polskiego rynku stalowego. Pozwoli to nie tylko utrzymać pozycję huty na rynku, ale również, jak brzmi jeden z postulatów Deklaracji, „zapewnić godną pracę i płacę wszystkim pracownikom”. Właśnie w myśl tego założenia podpisano ostatecznie Porozumienie Płacowe. Określa ono szczegółowo wysokość wynagrodzeń przewidzianych w HUCIE ŁABĘDY S.A. w 2021 r.

– Podpisanie Porozumienia kończy wielomiesięczne konsultacje i negocjacje ze stroną społeczną, pozwalając rozpocząć nowy etap w działalności huty. Bardzo się cieszę i dziękuję wszystkim stronom Porozumienia za zrozumienie i odpowiedzialność, jakimi się wykazały – powiedział prezes zarządu Marek Palka.