Aktualności

ZMARŁ JÓZEF ZBIGNIEW SZYMAŃSKI

16 maja 2021 w wieku 89 lat zmarł dr inż. Józef Zbigniew Szymański niezwykły człowiek, wielki menedżer, wieloletni prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych.

Dr inż. Józef Zbigniew Szymański w latach 1998-1999 był prezesem zarządu Hutmen S.A. we Wrocławiu, wcześniej, w latach 1981-1998, Huty Oława w Oławie. Z ogromną pasją i zaangażowaniem współtworzył historię hutniczego ruchu stowarzyszeniowego. W latach 1983-2009  był prezesem, najpierw Oddziału Metali Nieżelaznych SITPH, a od roku 2004 – Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych. W latach 1990-2002 pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce. Był animatorem wielu ważnych inicjatyw, wśród nich: Klubu Menedżera Przemysłu Metali Nieżelaznych (1991), Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych (1995), Konwentu Menedżera Seniora (2001) czy Fundacji „Przemysł Metali Nieżelaznych Przyjazny Swoim Seniorom” (2008).