Aktualności

CHIŃCZYCY PRZEJMĄ ODLEWNIĘ W ZAWIERCIU?

Jan poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów chiński koncern Meide Group Co. LTD złożył wniosek o przejęcie Odlewni Żeliwa w Zawierciu. Jak zapewniają władze spółki dzięki temu przejęciu możliwe będzie przeprowadzenie modernizacji.

Chcielibyśmy jednocześnie zapewnić wspólnie z Meide Group Co. LTD, że żadna ze stron nie planuje ograniczenie produkcji w Zawierciu, a wręcz przeciwnie modernizację parku maszynowego, zwiększenie możliwości produkcyjnych i co za tym idzie sprzedaży wyrobów produkowanych przez Odlewnię Zawiercie. Sytuacja naszych pracowników jest bezpieczna i stabilna, a w przyszłości nie jest planowana żadna redukcja zatrudnienia, wręcz przeciwnie … – powiedział na łamach „Dziennika Zachodniego” Sebastian Kliciński prezes Odlewni Zawiercie S.A.