"MH on-line",  Aktualności

„MAGAZYN HUTNICZY”9/10 2021

Już za kilka dni Dzień Hutnika. Z tej okazji Pracownikom Hut i Koksowni, Zakładów Metali Nieżelaznych. Materiałów Ogniotrwałych, Biur Projektowych i Placówek Badawczo-Wdrożeniowych składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia oraz pomyślności osobistej, a w życiu zawodowym samych sukcesów.

Drodzy Czytelnicy, Przyjaciele „MH” dziś w Wasze ręce oddajemy kolejny numer „Magazynu Hutniczego” z okazji święta hutników – św. Floriana.

ZAPRASZAMY DO LEKTURY!

MH9_10-1